Μέσα στις πρώτες 15 ημέρες του Σεπτεμβρίου προγραμματίζει η Gastrade να πραγματοποιήσει το market test για τη δέσμευση χωρητικότητας στον πλωτό σταθμό υποδοχής, προσωρινής αποθήκευσης και αεριοποίησης (FSRU) υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), τον οποίο σχεδιάζει η εταιρεία να εγκαταστήσει ανοιχτά της Αλεξανδρούπολης.

Παράλληλα η Gastrade βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με έναν αρκετά μεγάλο αριθμό σημαντικών διεθνών επιχειρήσεων του κλάδου, ώστε να βρεθεί η πέμπτη εταιρεία που θα εισέλθει στη μετοχική της σύνθεση.

Θυμίζουμε ότι στην Gastrade συμμετέχουν ο όμιλος Κοπελούζου με 80% και η Gaslog του Παναγιώτη Λιβανού με 20%, ενώ δεδομένη είναι η δρομολογημένη είσοδο τόσο της ΔΕΠΑ όσο και της κρατικής εταιρείας ενέργειας της Βουλγαρίας ΒΕΗ (Bulgarian Energy Holdings), καθεμίας επίσης με 20%.

Οι παραπάνω κινήσεις εντάσσονται στον απώτερο στόχο για τη λήψη της τελικής επενδυτικής απόφασης (FID) για το έργο έως το τέλος του 2018.

Ο πλωτός σταθμός στη θαλάσσια περιοχή της Αλεξανδρούπολης θα αποτελέσει την τέταρτη πύλη εισαγωγής φυσικού αερίου στη χώρα μας και μια νέα πύλη εισόδου στις αγορές της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης. Το τερματικό θα εγκατασταθεί 17,6 χλμ. νοτιοδυτικά του λιμένα της Αλεξανδρούπολης και μέσω ενός συστήματος υποθαλάσσιου και χερσαίου αγωγού θα συνδέεται στο εθνικό σύστημα (μεταφοράς) φυσικού αερίου. Θα διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους 170.000 κυβικών μέτρων, καθώς και δυνατότητα παροχής φυσικού αερίου 6,1 δισ. κυβικών μέτρων ετησίως.