Παράταση για παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα, δόθηκε στο Leader Ξάνθης και Ροδόπης.Τη σχετική ανακοίνωση για την παράταση υποβολής προτάσεων του μέτρου 19, Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020, για παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Ξάνθης υπογράφει ο Γ. Σταυρίδης, υπεύθυνος της Ομάδας Τοπικής Δράσης Αναπτυξιακής Ροδόπης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Εεκ νέου (B) τροποποίηση της υπ’ αριθ. 177/26.03.2018 πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο πλαίσιο του Μέτρου 19, Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 (για παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα) του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Ξάνθης σε ότι αφορά την παράγραφο 5.3 και ειδικότερα την ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης και της κατάθεσης του «φυσικού φακέλου».

Ειδικότερα η παράγραφος 5.3 τροποποιείται ως εξής:
5.3 Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 23-04-2018.
Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 12-10-2018.

Ημερομηνία υποβολής, της υπογεγραμμένης αίτησης στήριξης και όλων των συνημμένων δικαιολογητικών/εγγράφων, στην ΟΤΔ ANAΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε.): 19-10-2018 και έως τις 14.00 μ.μ.

Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις στήριξης εκτός των ανωτέρω προθεσμιών και αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο ΟΠΣΑΑ»