Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης και ειδικότερα στο αρμόδιο τμήμα της Ξάνθης που πραγματοποιεί τον έλεγχο νομιμότητας των αποφάσεων των ΟΤΑ της περιοχής, βρέθηκαν το πρωί της Τετάρτης οι επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης Μ. Φανουράκης, Ι. Καμαρίδης, Ν. Ανταμπούφης, με τη σύμφωνη γνώμη όλων τα παρατάξεων της αντιπολίτευσης πλην του Γ. Κολλάρου.

Παράτυπη η λήψη απόφασης;

Σκοπός της επίσκεψης να διερευνήσουν τη νομιμότητα της απόφασης για αντικατάσταση του Αντιπροέδρου, που ελήφθη στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβούλιου το βράδυ της Τρίτης. Όπως είναι γνωστό, η αντιπολίτευση διαμαρτυρήθηκε έντονα καθώς σύμφωνα με το άρ. 255 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων η αντικατάσταση μελών στις κοινωφελείς επιχειρήσεις γίνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβούλιου και όχι με διαδοχικές ψηφοφορίες, όπως καταγράφηκε την Πέμπτη.

Όπως κατέστη σαφές στην Αποκεντρωμένη, η εν λόγω απόφαση δεν εμπίπτει στο αυτεπάγγελτο έλεγχο νομιμότητας και ως εκ τούτου ο Δήμος δεν είχε υποχρέωση να την υποβάλει. Μπορούν όμως με αναφορά τους οι ενδιαφερόμενοι σύμβουλοι να προσφύγουν μετά τη δημοσίευσή της και αυτή, πιθανότατα, θα ακυρωθεί.

Κίνδυνος και για την απερχόμενη σύνθεση στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΞ

Παράλληλα, ερευνούν και τον προηγούμενο ορισμό του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΞ. Ως προς την προηγούμενη απόφαση του 2016, που ελήφθη με τον ίδιο τρόπο όπως αποκαλύφθηκε στην πρόσφατη συνεδρίαση, οι δημοτικοί σύμβουλοι δεν έχουν δικαίωμα να την προσβάλλουν μετά την παρέλευση 15θημέρου. Όμως μπορεί όποιος έχει έννομο συμφέρον να προσβάλλει τη νομιμότητα τη συγκρότησης του Δ.Σ. και άρα των αποφάσεών του-για παράδειγμα με οικονομικό ή πειθαρχικό περιεχόμενο- από το 2016 μέχρι σήμερα.

Γενικότερα, το θέμα του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΞ φαίνεται ότι θα απασχολήσει για αρκετό καιρό ακόμη την πολιτική αντιπαράθεση και τις υπηρεσίες.