Για απόπειρα παράκαμψης της διάταξης που απαιτεί απόλυτη πλειοψηφία για την αντικατάσταση μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο των κοινοφελών επιχειρήσεων των Δήμων κατηγόρησε τη δημοτική αρχή η αντιπολίτευση σε μια ακόμη ταραχώδη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, το βράδυ της Τρίτης μετά την αναβολή που είχε προηγηθεί. 

Η έντονη διαμάχη ξεκίνησε με αφορμή των θέμα της αντικατάστασης του Αντιπροέδρου της ΔΕΥΑΞ όταν από την πλευρά της δημοτικής αρχής ειπώθηκε ότι θα ακολουθηθεί η διαδικασία των επαναληπτικών ψηφοφοριών μέχρι τον εκλογή του με σχετική πλειοψηφία. Η αντίδραση ήταν σφοδρή από την παράταξη Κοινωνία Δημοτών με τον Μ. Φανουράκη να αναφέρει ότι αυτή γίνεται μόνο με απόλυτη πλειοψηφία, που στην παρούσα φάση αδυνατεί να εξασφαλίσει η παράταξη της δημοτικής αρχής.

Επίσης υπενθύμισε και τη σχετική εισήγηση της υπηρεσίας που μνημονεύει το άρθρο 255 του Κώδικα Δήμων σύμφωνα με το οποίο “μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι δυνατόν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου που τα όρισε, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του.”

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος ανέγνωσε το πρακτικό με το οποίο είχε γίνει η αντικατάσταση του παραιτηθέντος Αντιπροέδρου της ΔΕΥΑΞ και το 2016 όταν στη θέση είχε τοποθετηθεί ο Στέφανος Ιγιαννίδης, αναφέροντας ότι είχε ακολουθηθεί η ίδια ακριβώς διαδικασία και τότε. Η κόντρα υπήρξε σκληρή ενώ η αντιπολίτευση επιμένει ότι η απόφαση είναι άκυρη και θα “πέσει” από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση ενώ εκφράζει φόβους ότι μπορεί κάποιος να προσβάλει τη νομιμότητα του Δ.Σ. της επιχείρησης ήδη από το 2016.

Οι νέοι Αντιπρόεδροι στα νομικά πρόσωπα

Πάντως, οι επιλογές της δημοτικής αρχής όπως προέκυψαν από το Δημοτικό Συμβούλιο είναι ο Χασάν Ογλου Ορχάν στη θέση του Αντιπροέδρου της ΔΕΥΑΞ, ο Κίρατζη Ερκάν στη θέση του Αντιπροέδρου του Κέντρου Πολιτισμού, η Θεοδώρα Γιαννώτα στη θέση της Αντιπροέδρου στο Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου.

Στη διάρκεια της ψηφοφορίας οι Μ. Φανουράκης και Ι. Καμαρίδης, ψήφιζαν κατά ενώ οι σύμβουλοι από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης καθώς επίσης, ο ανεξάρτητος Μ. Τσέπελης και οι Μούρκας, Κυριακίδης, Αγκόρτζας της πλειοψηφίας ψήφιζαν λευκό.

Παραίτηση Τριανταφυλλίδη από όλες τις θέσεις 

Επίσης στην ίδια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο εξέλεξε τους αντικαταστάτες του Κώστα Τριανταφυλλίδη μετά την επιστολή του τελευταίου ότι παραιτείται από όλες τις θέσεις που κατέχει σε μια σειρά από επιτροπές του Δήμου