Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης ανακοινώνει:

1. Την πρόσληψη ενός επικουρικού ιατρού ειδικότητας παιδιατρικής με τριετή
σύμβαση ο οποίος ανέλαβε υπηρεσία στις 24 Ιουλίου 2018
2. Το διορισμό ενός μόνιμου ιατρού ΕΣΥ ειδικότητας παθολογίας – εντατικολογίας ο
οποίος ανέλαβε υπηρεσία στις 25 Ιουλίου 2018
3. Το διορισμό ενός υπαλλήλου κατηγορίας και κλάδου ΥΕ βοηθητικού υγειονομικού
προσωπικού ειδικότητας μεταφορέων ασθενών

Ανακοινώνεται επίσης ότι αναμένονται έξι μόνιμοι ιατροί ΕΣΥ ειδικοτήτων Παθολογίας,
Χειρουργικής και Γενικής Ιατρικής για τη στελέχωση των ΤΕΠ του Νοσοκομείου.