27.869 νέοι οικιακοί πελάτες, 4.833 εμπορικοί και 82 βιομηχανίες πρόκειται να συνδεθούν με το φυσικό αέριο, στο πλαίσιο της επέκτασης που ξεκινά σε διάφορες πόλεις, αρχικά από την ΑΜΘ, τα επόμενα χρόνια. 

Το πενταετές (2018 – 2022) πρόγραμμα ανάπτυξης της Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Διανομής Αερίου που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας προβλέπει επενδύσεις 190,8 εκατ. ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ (50 %), δανεισμό (40 %) και ίδια κεφάλαια της εταιρείας.

Ειδκότερα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα συνδεθούν οι  Δήμοι Αλεξανδρούπολης, Ορεστιάδας, Κομοτηνής, Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας.

Στα δίκτυα πρόκειται να συνδεθούν 7.639 Οικιακοί, 1.685 Εμπορικοί και 33 Βιομηχανικοί νέοι Τελικοί Πελάτες, για τους οποίους προβλέπεται κατανάλωση που ανέρχεται αντίστοιχα σε 161.225 MWh για τους Οικιακούς, 155.641 MWh για τους Εμπορικούς και 164.243 MWh για τους Βιομηχανικούς Τελικούς Πελάτες.

Το κόστος εγκατάστασης είναι 52.952.990 Euro.