Με τις κατηγορίες της αντιπολίτευσης για πολιτική δίωξη και τη διοίκηση της ΔΕΥΑΞ να υπεραμύνεται, επιβλήθηκε από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΞ η ποινή της στέρησης των 20/25 των μηνιαίων αποδοχών στην πρώην Διευθύντρια για πειθαρχικό παράπτωμα το οποίο κατηγορείται.  

Η απόφαση αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και σε αυτή περιλαμβάνονται οι εισηγήσεις των μελών του Δ.Σ. και του νομικού συμβούλου της επιχείρησης Σ. Γιαλάογλου για το ζήτημα, ενώ δεν περιγράφεται αναλυτικά η τοποθέτηση του δικηγόρου της υπαλλήλου Καθ. Χ. Δετσαρίδη.

Συζητήθηκαν δύο υποθέσεις, που αφορούν σε επιστολές της ως μέλους επιτροπής έργων προς τα μέλη επιτροπής και προς ενδιαφέρομενο εργολάβο. Η συζήτησή τους είχε αναβληθεί στις 25 Ιουνίου μετά τις αντιδράσεις των παρατάξεων της αντιπολίτευσης που είχαν βρεθεί στη συνεδρίαση.

Τι εισηγήθηκαν τα μέλη του Δ.Σ.

Απαλλακτική ήταν η πρόταση του Ι. Καμαρίδη και για τις δύο περιπτώσεις, όπως και του εκπροσώπου των εργαζομένων Γ. Καμπερόπουλου που ανέφερε ότι εκ της θέσεως αδυνατεί να προτείνη οποιαδήποτε ποινή για εργαζόμενο. Ττη βαρύτερη ποινή ζήτησαν  -σύμφωνα με το πρακτικό- οι σύμβουλοι Α. Πολυμένης και Χ. Κουκουρλής ενώ ο Σ. Ιγιαννίδης ζήτησε την ελαφρύτερη ποινή για το πρώτο παράπτωμα και την απαλλαγή για το δεύτερο. Τέλος, ο Πρόεδρος Μ. Σδρέβανος αρνήθηκε την εκδοχή της πολιτικής δίωξης και πρότεινε στέρηση μισθού για το πρώτο αδίκημα και απαλλαγή για το δεύτερο με την αποστολή επιστολής με συστάσεις από τον ίδιο προς την πρώην Διεύθυντρια.

Στην ψηφοφορία υπέρ της πρότασης του Προέδρου ψήφισαν τα μέλη της πλειοψηφίας ενώ κατά ψήφισε ο Ι. Καμαρίδης και ο Γ. Καμπερόπουλος, αναφέρεται στο πρακτικό που έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Η υπόθεση αναμένεται ότι θα έχει συνέχεια σε υπηρεσιακό αλλά και σε πολιτικό επίπεδο το επομενο διάστημα.