Με μοναδικό θέμα τη συζήτηση για την επίθεση στον επικεφαλής της Κοινωνίας Δημοτών Μανώλη Φανουράκη συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο της Ξανθης. 

Μετά το αίτημα 16 συμβούλων, ο Πρόεδρος του σώματος Γιάννης Δρεμσίζης όρισε τακτική συνεδρίαση για το μήνα Ιούλιο την Τετάρτη και ώρα 20:00 με το θέμα που έχουν θέσει στην επιστολή τους προς το Δημοτικό Συμβούλιο