Την άποψη ότι κάθε σχέση που έχει συνάψει η περιοχή με το ρωσικό παράγοντα έγινε με την έγκριση του ελληνικού κράτους, εκφράζει απαντώντας στο θόρυβο των τελευταίων ημερών για την εμπλοκή του ρωσικού παράγοντα, ο Μητροπολίτης Άλεξανδρουπόλεως.

Στις δηλώσεις του στη ΔΕΛΤΑ τηλεόραση ο Μητροπολίτης Άνθιμος κάνει λόγο για σχέσεις που ξεκίνησαν πριν από χρονια και έχουν ευοδωθεί.