Η ηλεκτρονική εφημερίδα του Προγράμματος για την Ένταξη και Εκπαίδευση των Μουσουλμανοπαίδων ενημερώνει για την πορεία του έργου, τις δράσεις και παρεμβάσεις, τη συμμετοχή, τα αποτελέσματα, τις δυσκολίες και τα ενδεχόμενα
προβλήματα. Στόχος  είναι να αποτελέσει ερέθισμα για διάλογο και δημιουργική επικοινωνία.

Το τεύχος του Ιουλίου