Την υψηλότερη επίδοση από το 2001 έως σήμερα για το διάστημα Ιανουάριος-
Ιούνιος κατέγραψε το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ καθώς το ισοζύγιο
προσλήψεων- αποχωρήσεων ήταν θετικό κατά 298.171 θέσεις εργασίας, σύμφωνα
με τις ροές μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα.

Στην ΑΜΘ το πρώτο εξάμηνο καταγράφεται αύξηση ρεκόρ στο ισοζύγιο προσλήψεων και αποχωρήσεων με 9.820 περισσότερες προσλήψεις, που εντοπίζονται κυρίως στον τουριστικό τομέα σε Θάσο και Καβάλα. Γενικότερα πάντως η εικόνα ακολουθεί την πανελλαδική τάση τόσο στο σύνολο του πρώτου εξαμήνου όσο και στον Ιούνιο.  (1.431 περισσότερες προσλήψεις)

Στην Ξάνθη τον Ιούνιο καταγράφεται αρνητικό ισοζύγιο αλλά στο σύνολο  του πρώτου εξαμήνου καταγράφεται αύξηση κατά 339 θέσεις.

ΡΟΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 1-6/2018

 

Π.Ε.

Αναγγελίες Πρόσληψης  Αναγγελίες Οικειοθελούς Αποχώρησης Καταγγελίες   Συμβάσεων  Αορίστου
Χρόνου
Λήξεις Συμβάσεων  Ορισμένου  Χρόνου   ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΧ/ΣΕΩΝ

 

     ΙΣΟΖΥΓΙΟ

 

ΔΡΑΜΑΣ 6.365 2.658 1.015 2.018 5.691 674
ΕΒΡΟΥ 9.594 4.009 1.394 3.206 8.609 985
ΘΑΣΟΥ 6.462 524 406 911 1.841 4.621
ΚΑΒΑΛΑΣ 14.710 4.818 2.702 3.918 11.438 3.272
ΞΑΝΘΗΣ 7.904 2.768 1.205 3.592 7.565 339
ΡΟΔΟΠΗΣ 7.256 3.985 1.000 2.342 7.327 -71
ΣΥΝΟΛΟ 9.820

 

ΡΟΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

Π.Ε.  Αναγγελίες Πρόσληψης Αναγγελίες Οικειοθελούς Αποχώρησης Καταγγελίες   Συμβάσεων  Αορίστου
Χρόνου
Λήξεις Συμβάσεων  Ορισμένου  Χρόνου ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΧ/ΣΕΩΝ

 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ

 

ΔΡΑΜΑΣ 1.109 420 193 542 1.155 -46
ΕΒΡΟΥ 2.229 834 358 1.054 2.246 -17
ΘΑΣΟΥ 2.122 228 97 217 542 1.580
ΚΑΒΑΛΑΣ 3.508 1.009 396 1.333 2.738 770
ΞΑΝΘΗΣ 1.410 482 307 960 1.749 -339
ΡΟΔΟΠΗΣ 1.392 940 261 708 1.909 -517
ΣΥΝΟΛΟ 11.770 3.913 1.612 4.814 10.339 1.431

 

Συνολικά στη χώρα τον Ιούνιο του 2018 καταγράφηκε θετικό ισοζύγιο κατά 33.620 θέσεις
εργασίας, το δεύτερο υψηλότερο για μήνα Ιούνιο από το 2001 έως σήμερα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των ροών μισθωτής απασχόλησης του
Ιουνίου 2018, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 283.201, ενώ οι αποχωρήσεις
σε 249.581.