Μετά την κατανομή των 24.986 θέσεων του μεγάλου προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας του υπουργείου Εργασίας για τους 276 Δήμους to Yπουργείο προχωρά και στην κατανομή 440 θέσεων σε Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας. 

Για την ΑΜΘ προβλέπονται 34 θέσεις εκ των οποίων στην Ξάνθη 6. Δείτε τον πίνακα μόνο στο Xanthi2.gr

ΠΕ ΦΟΡΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ
ΚΑΒΑΛΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΠΕ 1
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕ 1
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΔΗΓΩΝ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ 1
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΔΕ 1
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ – ΚΗΠΟΥΡΩΝ) ΥΕ 2
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΑΜΕΑ) ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΠΕ 1
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΑΜΕΑ) ΟΔΗΓΩΝ Δ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ 1
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΑΜΕΑ) ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΥΕ 1
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΑΜΕΑ) ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ – ΚΗΠΟΥΡΩΝ) ΥΕ 1
ΔΡΑΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΔΕ 2
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΔΕ 1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕ 1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΔΡΑΜΑΣ (ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΑΜΕΑ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΔΕ 1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΔΡΑΜΑΣ (ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΑΜΕΑ) ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΕ 2
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΔΡΑΜΑΣ (ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΑΜΕΑ) ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΥΕ 1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΔΡΑΜΑΣ (ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΑΜΕΑ) ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ – ΚΗΠΟΥΡΩΝ) ΥΕ 2
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΔΡΑΜΑΣ (ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΑΜΕΑ) ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕ 1
ΞΑΝΘΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΞΑΝΘΗΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΤΕ 1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΞΑΝΘΗΣ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΔΕ 1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΞΑΝΘΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΔΕ 2
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΞΑΝΘΗΣ ΟΔΗΓΩΝ Δ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ 1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΞΑΝΘΗΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕ 1
ΡΟΔΟΠΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕ 2
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΔΕ 1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΕ 2
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ ΥΕ 1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ – ΚΗΠΟΥΡΩΝ) ΥΕ 1
ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΘ ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΘ   34