Στη θέση της Αντιδημάρχου Αθλητισμού, Πολιτισμού, Τουρισμού επανέρχεται η δικηγόρος Δέσποινα Παρτσαλίδου, μετά την παραίτηση της Αλεξίας Γκιρτζίκη και την απόφαση ορισμού της που υπέγραψη ο Δήμαρχος Χ. Δημαρχόπουλος τη Δευτέρα. 

Με άλλη απόφαση του Δημάρχου, η Δέσποινα Παρτσαλίδου ορίζεται επίσης Πρόεδρος στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Ως προς τις αρμοδιότητές της ως Αντιδήμαρχος, η Δέσποινα Παρτσαλίδου θα έχει:

1. Την εποπτεία και την ευθύνη του τμήματος Αθλητισμού και Νέας
Γενιάς και την χορήγηση αδειοδότησης των αθλητικών εγκαταστάσεων
του Δήμου
2. Την εποπτεία και την ευθύνη του Γραφείου Τουρισμού, Πολιτισμού.
3. Την εποπτεία και την ευθύνη του γραφείου Ισότητας Φύλων
4. Την εποπτεία και την ευθύνη του Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
του Γραφείου Εξοικονόμησης Ενέργειας της Δ/νσης περιβάλλοντος και
Ποιότητας Ζωής
5. Την εποπτεία και την ευθύνη των δασών, δημοτικών καλλιεργήσιμων
εκτάσεων και βοσκοτόπων καθώς και την προστασία και διαχείριση των
υδάτινων πόρων του Δήμου
6. Την εποπτεία και την ευθύνη των κοιμητηρίων της Δημοτικής Ενότητας
Ξάνθης.