Ανακοίνωση για τη δειγματοληψία σε νερό μετά την πυρκαγιά στο ΧΥΤΑ Ξάνθης εξέδωσε η ΠΕ Ξάνθης:

Στο πλαίσιο της πλήρους ενημέρωσης του κοινού όσον αφορά την πυρκαγιά στον ΧΥΤΑ Ξάνθης, σας γνωρίζουμε ότι η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, προέβει σε δειγματοληψία πόσιμου νερού από την ευρύτερη περιοχή. Το δείγμα εστάλη για ανάλυση στο Εργαστήριο Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, προκειμένου να γίνει χημική εξέταση και εξέταση για βαρέα μέταλλα. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων ήταν εντός των προβλεπόμενων ορίων και συνεπώς δεν υφίσταται κανένας κίνδυνος.
Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, συνεχίζει προληπτικά και ανά τακτά χρονικά διαστήματα της παρακολούθηση της ποιότητας του πόσιμου νερού.