Σύμφωνα με το Δήμο Αβδήρων, στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων έχει εγκριθεί η υποβολή των εξής προτάσεων έργων, συνολικού προϋπολογισμού 9.984.000 ευρώ:

 1. «Κατασκευή βιολογικού καθαρισμού και δικτύου αποχέτευσης για τον οικισμό Σελέρου», προϋπολογισμού360.000 ευρώ στο Πρόγραμμα του ΥΠ/ΕΣ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».
 2. «Τοπικές παρεμβάσεις αντικατάστασης αγωγού ύδρευσης νοτίων δημοτικών διαμερισμάτων Δήμου Αβδήρων», προϋπολογισμού 400.000 ευρώ στο Πρόγραμμα του ΥΠ/ΕΣ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» (Οικισμοί Αβδήρων, Μάνδρας, Μυρωδάτου, Γκιώνας, Πεζούλας και της παραλιακής ζώνης του Δήμου μας).
 3. «Ανάπλαση οικισμού Σουνίου (Περιοχή Σπανότοπος)», προϋπολογισμού 440.000 Ευρώ στο πρόγραμμα CLLD/LEADER “ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014- 2020”.
 4. «Αντικατάσταση υδατόπυργου Νέας Κεσσάνης», προϋπολογισμού 310.000 ευρώ στο πρόγραμμα CLLD/LEADER “ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014- 2020”.
 5. «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών» προϋπολογισμού 269.000 ευρώ στο Πρόγραμμα του ΥΠ/ΕΣ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»
 6. «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων», προϋπολογισμού 000 Ευρώ στο Πρόγραμμα του ΥΠ/ΕΣ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

Από την αρχή του έτους έχουν ενταχθεί σε χρηματοδοτικά προγράμματα τα παρακάτω έργα του Δήμου μας, συνολικού προϋπολογισμού 1.115.000 ευρώ:

 1. «Τοπικό Χωρικό Σχέδιο του Δήμου Αβδήρων», προϋπολογισμού 500.000 ευρώ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης ΕΣΠΑ 2014-2020.
 2. «Επεμβάσεις βελτίωσης – συντήρησης του αγροτικού οδικού δικτύου στην Γκιώνα Δήμου Αβδήρων» (σύνδεση οικισμών Γκιώνας – Γενισέας), προϋπολογισμού 430.000 ευρώ στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020.
 3. «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων», προϋπολογισμού 185.000 ευρώ στο Πρόγραμμα του ΥΠ/ΕΣ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

Επίσης έχουν υποβληθεί από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αβδήρων για το Λιμάνι του Πόρτο Λάγος τα εξής έργα:

 1. «Προμήθεια και Τοποθέτηση Περίφραξης, Θυρών, Προκατασκευασμένων Οικίσκων και Καμερών Ασφαλείας για τον Λιμένα Πόρτο Λάγους στα πλαίσια υλοποίησης του Σ.Α.Λ.Ε. (Σχέδιο Ασφάλειας Λιµενικής Εγκατάστασης)», προϋπολογισμού 246.000 ευρώ στο Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας.
 2. «Χρηματοδότηση Εκπόνησης Αναπτυξιακού Προγράμματος και Μελέτης Διαχείρισης (Master Plan) για τον Λιμένα Εθνικής Σημασίας του Πόρτο Λάγος» προϋπολογισμού 100.000 ευρώ στο Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας.