Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, βάσει της απόφασης της υπ’ αριθ.363/13-11-2017 Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π, προσφέρει τα ακόλουθα 8 Σύντομα Προγράμματα Σπουδών με έναρξη παρακολούθησης τον Οκτώβριο του 2018.

Τα προσφερόμενα Σύντομα Προγράμματα Σπουδών της Σ.Θ.Ε.Τ . είναι τα εξής:
  • Εισαγωγή στη Διαχείριση Αποβλήτων (100 θέσεις )
  • Φυσικά καταστροφικά φαινόμενα υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής (60 θέσεις)
  • Σχεδίαση ενσωματωμένων συστημάτων και εφαρμογές μικροελεγκτών στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) (Embedded system design and microcontroller applications for the Internet of Things) (60 θέσεις)
  • Εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας(90 θέσεις)
  • Ανάπτυξη Ψυχαγωγικού Λογισμικού (Game Development) (30 θέσεις)
  • Βιομιμητική Τεχνολογία (50 θέσεις)
  • Χωρικός Σχεδιασμός: σύγχρονες τάσεις και ζητήματα αιχμής (26 θέσεις)
  • Προχωρημένη Κατάρτιση στη Διαπολιτισμική Μεσολάβηση (25 θέσεις)
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου. Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει από την 2η Ιουλίου 2018 και ώρα 23.59.
Για να υποβάλετε αίτηση πατήστε εδώ.

Για να δείτε τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος