Τα προβλήματα υποδομών και στέγασης σε Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Θράκης θέτουν με κοινοβουλευτική τους ερώτηση οι βουλευτές του ΚΚΕ Γ. Δελής και Α. Βαρδαλής. 

Το Κουμμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει πολλές φορές αναδείξει τα σοβαρά προβλή­ματα που υπάρχουν στη στέγαση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και Πυροσβεστικών Κλιμακίων. Πολλά από αυτά τα κτήρια αξιολογούνται ως επισφαλή και επικίνδυνα για το προσωπικό που κινείται και εργάζεται στους χώρους τους.

Σοβαρά στεγαστικά προβλήματα υπάρχουν και σε Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και συγκεκριμένα:   

  • Πυροσβεστική Υπηρεσία της ΒΙ.ΠΕ. Ξάνθης: Αν και το κτίριο είναι νεόδμητο και ενώ δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν, παρ όλα αυτά η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει ήδη εγκατασταθεί στις κτιριακές εγκαταστά­σεις, χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί η απαιτούμενη διαδικασία παραλαβής του έργου.

Συνέπεια αυτής της κατάστασης είναι το γεγονός ότι, στον ελάχιστο χρόνο χρήσης των κτιριακών εγκαταστάσεων, να παρατηρούνται: Η ύπαρξη έντονης υγρασίας στα τοιχώματα του κτιρίου ενώ και οι ηλεκτρολογικές και υδραυλικές του εγκαταστάσεις καθίστανται επισφαλείς για το προσωπικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Το γεγονός ότι έχει προηγηθεί η εγκατάσταση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, σε κτιριακές εγκαταστάσεις που δεν έχει γίνει η οριστική παράδοση τους και στις οποίες εντοπίζονται τα προαναφερόμενα προβλήματα, αποτελεί για το προσωπικό πολύ σοβαρό ζήτημα που χρήζει άμεσης αντιμετώπισης.

  • Πυροσβεστική Υπηρεσία Κομοτηνής: Το κτίριο στεγάζεται σε κεντρικό σημείο της πόλης, με συνέπεια να εγκυμονεί καθημερινά ο κίνδυνος για δημιουργία καθυστέρησης στην άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, λόγω του συχνού μποτιλιαρίσματος που δημιουργείται. Επιπρόσθετα το κτίριο όπου στεγάζεται είναι αρκετά παλιό. Χαρακτηριστικό δείγμα της παλαιότητας του είναι το γεγονός ότι διατηρεί ακόμη στέγη από ΕΛΕΝΙΤ. Υλικό το οποίο είναι αποδεδειγμένης και επισημασμένης επικινδυνότητας για την υγεία των ανθρώπων και πρέπει να αντικαθίσταται. Είναι γεγονός ότι έχει αναγνωριστεί από τους αρμόδιους φορείς η ανάγκη για την άμεση μετεγκατάσταση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Ωστόσο στη συζήτηση που άνοιξε για την μετεγκατάσταση της στο εγκαταλειμμένο κτίριο του ΞΕΝΙΑ, τέθηκε σε προτεραιότητα το κτίριο να ενταχθεί στον ΤΑΙΠΕΔ.
  • Πυροσβεστική Υπηρεσία Ορεστιάδας: Το κτίριο όπου στεγάζεται προήρθε από τη συνένωση δύο διαμερισμάτων, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την προβληματική ηλεκτρολογική και υδραυλική εγκατάσταση, σε σημείο να υπάρχει κίνδυνος κάποιου ατυχήματος. Παρ όλα αυτά όμως δεν εγκρίνεται καμία δαπάνη για τη συντήρηση του κτιρίου, με συνέπεια  τα όποια έξοδα δημιουργούνται για την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών, να τα επωμίζονται οι ίδιοι οι υπάλληλοι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Ενδεικτικό της απαράδεκτης κατάστασης που επικρατεί είναι ότι, πρόσφατα, η αμοιβή τεχνίτη υδραυλικού που επισκεύασε σχετική βλάβη στην υδραυλική εγκατάσταση,  καλύφθηκε από όλα τα στελέχη της υπηρεσίας.

Τα σοβαρά στεγαστικά προβλήματα που καταγράφονται στις προαναφερόμενες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες καθώς και σε μία σειρά άλλες σε όλη την χώρα, αλλά και ο τρόπος που αυτά αντιμετωπίζονται, είναι αποτέλεσμα της πολιτικής συρρίκνωσης των δαπανών του προϋπολογισμού για το Πυροσβεστικό Σώμα. Δαπάνες που διατηρούνται και από την σημερινή κυβέρνηση μειωμένες σε σχέση με τις πιστώσεις του 2009 με έναν Μ.Ο. κατά 23,79%, περί τα 118.878.723 προς όφελος φυσικά των επιχειρηματικών ομίλων.  

Τα ποσά των σχετικών ΚΑΕ που ανέρχονται για το 2018 στις 405.000 συνολικά και αφορούν τις δαπάνες συντήρησης 278 περίπου Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και Κλιμακίων, αν εξαιρέσουμε περί τις 24 που είναι ευθύνη των επιχειρηματικών ομίλων fraport και κοινοπραξιών οδικών αξόνων και των 16 εθελοντικών που λειτουργούν με ευθύνη των δήμων, είναι αποκαλυπτικά από μόνα τους και αποτυπώνουν την αδιαφορία του κεντρικού κράτους, για την ασφάλεια των υπαλλήλων του πυροσβεστικού σώματος.

 

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ & ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΚΑΕ ΕΙΔΟΣ  ΔΑΠΑΝΗΣ 2017 2018 Διαφορά
  851 Αμοιβές συντήρησης κτιρίων κ.λ.π. 160.000 200.000 +40.000
1311 Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής εγκαταστάσεων 200.000 200.000      –
1911 Κατασκευή κτιρίων & εγκαταστάσεων στρατωνισμού γενικά 5.000 5.000      –
                                              ΣΥΝΟΛΑ  365.000  405.000 +40.000

 

Οι πιστώσεις για αυτού του είδους τις ανάγκες, για το 2018, ανέρχονται σε 405.000 ευρώ, μόλις δηλαδή αρκούν για τις επισκευαστικές ανάγκες μίας ή το πολύ δύο Πυροσβεστικών Υπηρεσιών που παρουσιάζουν παρόμοια προβλήματα. Επίσης και οι ίδιοι οι υπάλληλοι καλούνται να βάλουν το χέρι στην τσέπη και για αυτού του είδους τα ζητήματα, λόγω άρνησης της κυβέρνησης να αναλάβει τις συγκεκριμένες ευθύνες της. 

Προκαλεί ιδιαίτερη αρνητική εντύπωση, η πρόσφατη απάντηση του Αν. Υπουργού Εσωτερικών σε σχετική Ερώτηση του κόμματος μας για τα πολύ σοβαρά στεγαστικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η 2η ΕΜΑΚ της Θεσσαλονίκης, όπου μεταξύ άλλων διαβεβαιώνει ότι:

«…κατόπιν ιεράρχησης των υποβαλλόμενων αιτημάτων και αναγκών των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, πραγματοποιούνται όλες οι απαραίτητες βελτιωτικές παρεμβάσεις στις κτιριακές εγκαταστάσεις που χρήζουν συντήρησης ή/και επισκευής».

 

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός:

  • Είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης να αυξήσει τις σχετικές δαπάνες για να αντιμετωπίζονται έγκαιρα και αποτελεσματικά τα προβλήματα στέγασης και συντήρησης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και Πυροσβεστικών Κλιμακίων;
  • Τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση ώστε να αντιμετωπιστούν άμεσα τα στεγαστικά προβλήματα που καταγράφονται στις πυροσβεστικές υπηρεσίες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης;