Δρομολογήθηκε άλλο ένα πολύ σημαντικό ενεργειακό έργο για την Ελλάδα και την περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης συνολικά. Με την κατασκευή του TAP να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη (και ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2020), πλέον και ο αγωγός ΙGB (Ελλάδα-Βουλγαρία) οδεύει προς υλοποίηση, όπως είχε αρχικά υπολογιστεί για το β’ εξάμηνο του έτους.

Στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, θεμελιώδεις συμφωνίες που σηματοδοτούν την έναρξη των επενδύσεων και των δραστηριοτήτων κατασκευής του διασυνδετήριου αγωγού φυσικού αερίου Ελλάδας-Βουλγαρίας IGB, υπεγράφησαν στη Σόφια, κατά τη διάρκεια της πέμπτης συνεδρίασης της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για τη Συνδεσιμότητα της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης (CESEC).

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της ομάδας CESEC και παρουσία της Υπουργού Ενέργειας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας κας Τεμενούζκα Πέτκοβα και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Γεώργιου Σταθάκη, καθώς και άλλων υψηλών αξιωματούχων της Ε.Ε., υπογράφηκαν οι παρακάτω συμφωνίες:

– Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της ICGB και της Trans Adriatic Pipeline (TAP) AG, για τη διασύνδεση των δύο αγωγών φυσικού αερίου.

– Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Βουλγαρικής Εταιρείας Συμμετοχών στον Τομέα της Ενέργειας (BEH) και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) σχετικά με την διασφάλιση προνομιακής δανειοδότησης της πρώτης μέχρι του ποσού των 110 εκατ. Ευρώ, υπό την εγγύηση του Βουλγαρικού Δημοσίου, για τη χρηματοδότηση του έργου. Η ανωτέρω δανειοδότηση αποτελεί μία από τις κύριες πηγές χρηματοδότησης του έργου.

– Κοινή δήλωση των μετόχων στην εταιρεία ICGB AD, της ελληνικής ΥΑΦΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε. και της Βουλγαρικής BEH EAD, με την οποία επιβεβαιώνεται η μη αναστρέψιμη δέσμευση των μετόχων για την έγκαιρη υλοποίηση του έργου.

– Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της ICGB και του ΔΕΣΦΑ, για τη διασύνδεση του αγωγού IGB με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς φυσικού αερίου της Ελλάδας.

Η έναρξη της κατασκευαστικής φάσης του IGB θα σημάνει και την εκκίνηση των εργασιών για το ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης, σε σύντομο χρονικό διάστημα, το οποίο αποτελεί άλλο ένα πολύ σημαντικό ενεργειακό έργο για την Βόρεια Ελλάδα αλλά και την ευρύτερη περιοχή, καθώς πρόκειται για μία επιπλέον πύλη εισόδου φυσικού αερίου στο εγχώριο σύστημα φυσικού αερίου.

Το ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης, αποτελεί ένα σύγχρονο, πρωτοποριακό και υψηλής τεχνολογίας έργο αποτελούμενο από μία υπεράκτια πλωτή μονάδα παραλαβής, αποθήκευσης και αεριοποίησης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου και ένα σύστημα υποθαλάσσιου και χερσαίου αγωγού μέσω του οποίου το φυσικό αέριο θα προωθείται στο Εθνικό Σύστημα (Μεταφοράς) Φυσικού Αερίου της Ελλάδας (ΕΣΦΑ) ακολουθώντας τον δρόμο του προς τους τελικούς καταναλωτές.

Το ΑΣΦΑ θα διαθέτει δυναμικότητα παροχής έως 700.000 κυβικών μέτρων ανά ώρα ή 6,1 δισ. κυβικών μέτρων φυσικού αερίου ετησίως και αποθηκευτικής ικανότητας έως 170.000 κυβικών μέτρων (κ.μ.) υγροποιημένου φ.α. ενώ υπάρχει πρόβλεψη για σύνδεσή του με άλλα κατάντη συστήματα μεταφοράς όπως με τον υπό κατασκευή (και σύντομα υπό ολοκλήρωση) αγωγό TAP.

Ο IGB

Ο IGB προβλέπεται να συνδέσει το Ελληνικό Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) με το αντίστοιχο Βουλγαρικό και τον TAP, έχοντας σαν αφετηρία την περιοχή της Κομοτηνής, καταλήγοντας στη Stara Zagora της Βουλγαρίας. Ο IGB θα έχει μήκος 182 χλμ., και αρχική δυναμικότητα 3 δισ. κ.μ./έτος,  με δυνατότητα αναβάθμισης στα 5 δισ. κ.μ./έτος. Η έναρξη της εμπορικής λειτουργίας του αγωγού αναμένεται μέσα στο β’ εξάμηνο του 2020.

Τι έπεται

Τα σχέδια για τις διασυνδέσεις φυσικού αερίου που περνούν από την Ελλάδα δεν τελειώνουν όμως εδώ.

Ο αγωγός EastMed είναι άλλο ένα στρατηγικό έργο που προωθείται από την ΕΕ. Με συνολικό μήκος 1.900 χλμ., εκ των οποίων τα 1.300 υποβρύχια, ο EastMed θα έχει ως σημείο εκκίνησης το κοίτασμα φυσικού αερίου στη Λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου.

Με εκτιμώμενη  ικανότητα 320-350 GWh/d, που θα μπορούσε να αγγίξει και τις 510 GWh/d, αναλόγως και με τα ευρήματα ανοιχτά της Κρήτης από όπου και θα διέρχεται, ο EastMed αποτελεί ένα δυνητικά τεράστιο ενεργειακό project με κόστος 6,2 δισ. ευρώ ενώ αναμένεται να είναι ο βαθύτερος και μακρύτερος υποθαλάσσιος αγωγός στον κόσμο.

Ο EastMed σε αδρές γραμμές, θα ακολουθήσει την εξής όδευση: Κοίτασμα Ανατολικής Μεσογείου-Κύπρος-Κρήτη-Πελοπόννησος-Δυτική Ελλάδα. Φορέας υλοποίησης του έργου έχει οριστεί η IGI Poseidon S.A., εταιρεία που έχει αναλάβει επίσης την κατασκευή της απόληξης του αγωγού στην Ιταλία ως ξεχωριστό έργο (αγωγός Poseidon) με μία υποβρύχια σύνδεση περίπου 210 χλμ.

ypodomes.gr