Ανακοινώνεται ότι λόγω εργασιών αντικατάστασης δικτύου στις οδούς Βελισσαρίου και Κλεμανσώ στα πλαίσια του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης σε τμήματα της πόλης Ξάνθης» είναι απαραίτητη η διακοπή υδροδότησης τη ΔΕΥΤΕΡΑ 2 Ιουλίου 2018 από 08:00 έως 10:00

1. Στην οδό Κλεμανσώ στο τμήμα μεταξύ των οδών Νέστου και Λεωφ. Στρατού

Επίσης τη ΔΕΥΤΕΡΑ 2 Ιουλίου 2018 από 08:00 έως 17:00 στις παρακάτω οδούς :
1. Στην οδό Κλεμανσώ από το τμήμα μεταξύ των οδών Ικονίου έως και Νέστου
2. Στην οδό Λυγδών από την οδό Κλεμανσώ έως την οδό Μιαούλη
3. Σε όλο το μήκος της οδού Νέστου