Με απόφαση του Υπουργού Πάνου Σκουρλέτη, κατανέμεται από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών», συνολικό ποσό 35.000.000,00€ στις Περιφέρειες της χώρας, προς κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών έναντι της συνολικής τους δαπάνης για το σχολικό έτος 2017-2018.

Η κατανομή στην ΑΜΘ

Π.Ε.ΔΡΑΜΑΣ 324.000,00
Π.Ε.ΕΒΡΟΥ 489.300,00
Π.Ε.ΚΑΒΑΛΑΣ 405.100,00
Π.Ε.ΞΑΝΘΗΣ 443.100,00
Π.Ε.ΡΟΔΟΠΗΣ 363.100,00
Σύνολο ΑΜΘ  2.024.600,00