Από τις 28 έως τις 30 Ιουνίου 2018 το Επιμελητήριο Ξάνθης φιλοξενεί τη συνάντηση εκπροσώπων του Οργανισμού Ευρωπαϊκών Διασυνοριακών Περιοχών (AEBR).

Συγκεκριμένα, στις 28 Ιουνίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο “Elisso”, συνάντηση φορέων με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις στον τομέα της διασυνοριακής συνεργασίας της Ελλάδας με γειτονικές χώρες, θέματα βελτίωσης και ενδυνάμωσής τους, το ρόλο του INTERREG και άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων και δράσεων που ωφελούν τη διασυνοριακή συνεργασία αλλά και τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν τα μέλη του συγκεκριμένου Οργανισμού.

Την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018 έχει προγραμματιστεί η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού και στις 30 Ιουνίου 2018 θα γίνει περιήγηση στην περιοχή της Ξάνθης.

Ο βασικός στόχος του AEBR δεν είναι απλώς η ανταλλαγή εμπειριών και πληροφοριών ή η αντιμετώπιση των προβλημάτων και των ευκαιριών που αφορούν συγκεκριμένα τις συνοριακές και διασυνοριακές περιοχές, αλλά κυρίως η εκπροσώπηση όλων των συμφερόντων αυτών των περιφερειών σε ευρωπαϊκό επίπεδο: στην ΕΕ (Συμβούλιο Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων, στο Συμβούλιο της Ευρώπης (Κογκρέσο Τοπικών & Περιφερειακών Αρχών, Κοινοβουλευτική Συνέλευση και Επιτροπή Υπουργών). Συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Οικονομική & Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών (CEMR), τη Συνέλευση των Περιφερειών της Ευρώπης (AER), την Διάσκεψη Περιφερειακών & Θαλασσίων Περιφερειών (CRPM) κ.α.

Ο Οργανισμός Ευρωπαϊκών Διασυνοριακών Περιοχών έχει επίσης αναπτύξει στενές σχέσεις και με άλλους οργανισμούς που εργάζονται σε τομείς που αφορούν την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε διασυνοριακές περιοχές.

Όπως αναφέρεται στο σχεδικό δελτίο τύπου, το Επιμελητήριο Ξάνθης με τη συμμετοχή του στο AEBR έχει αποκτήσει εταιρικές σχέσεις με δίκτυα που ασχολούνται με συγκεκριμένα κοινά διασυνοριακά ζητήματα και συμβάλλουν στην κατάρτιση προτάσεων για συγκεκριμένα έργα διασυνοριακής συνεργασίας και μπορούν να υλοποιηθούν στο πλαίσιο διαφορετικών προγραμμάτων της Ε.Ε. Επιπλέον, έχουμε τη δυνατότητα να συλλέξουμε και να αξιοποιήσουμε παραδείγματα ορθών πρακτικών που αφορούν θέματα γενικού ενδιαφέροντος αλλά και ειδικότερου τα οποία σχετίζονται με την δική μας περιοχή.