Τα “εγκλήματα” του παρελθόντος αποκάλυψαν τα έργα που ξεκίνησαν για την ασφαλτόστρωση στην οδό 40 Εκκλησιών. 

Μετά την αφαίρεση της στρώσης ασφάλτου για να μην διαταραχθεί το υψόμετρο, αποκαλύφθηκαν οι κυβόλιθοι που βρίσκονται καλυμμένοι από διαδοχικά στρώματα ασφάλτου. Για όσους θυμούνται η οδός 40 Εκκλησιών ήταν πλακόστρωτη, όπως και οι δρόμοι γύρω από την Πλατεία Ελευθερίας.

Πολλοί δρόμοι με κυβόλιθους καλύφθηκαν σε περασμένες δεκαετίες στη λογική της “ανοικοδόμησης” ενώ σε πολλές περιπτώσεις “εξαφανίστηκαν” και οι κυβόλιθοι που δεν μπορούν να παραχθούν σήμερα. Πάντως, η πόλη ευτύχησε να διασώσει όλους τους δρόμους της Παλιάς Πόλης όχι όμως και αυτούς του ιστορικού κέντρου.