Με περίπου 19 εκατομμύρια ευρώ ενισχύονται επιπλέον τα Πανεπιστήμια της χώρας προκειμένου να καλύψουν τις λειτουργικές δαπάνες του οικονομικού έτους 2018.

Συγκεκριμένα, με απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστας Γαβρόγλου, καθορίζεται εκ νέου η επιχορήγηση στο ποσό των 91.313.091,00€ αναπροσαρμόζοντας το αρχικό ποσό των από 72.360.000€ (+18.953.091).

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο βρίσκεται στην 5η θέση των χρηματοδοτήσεων, επί συνόλου 23 ΑΕΙ της χώρας.

Η χρηματοδότηση κατανέμεται στα Ιδρύματα ως εξής: