Ενόψει της νέας θερινής περιόδου και στο πλαίσιο προληπτικής ενημέρωσης των
λουομένων, των χειριστών ταχυπλόων σκαφών και των ασχολουμένων με την υποβρύχια
αλιεία, ώστε να αποφευχθούν περιστατικά πνιγμών και γενικότερα ατυχημάτων στη θάλασσα, ο Λιμενικός Σταθμός του Λάγους δίνει στη δημοσιότητα οδηγίες για την ενημέρωσή τους. 

ΕΝΤΥΠΟ 1 ΕΝΤΥΠΟ 2 ΕΝΤΥΠΟ 3 ΕΝΤΥΠΟ 4