210 θέσεις  στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ξάνθης έχουν προβλεφθεί μέσα του προγράμματος εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής με τα γνωστά voucher. Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα έχουν ξεκινήσει και όπως σημειώνει ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου Τάσος Θεοδωρίδης το προσωπικό του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας διευκολύνει καθημερινά τους γονείς που θέλουν να κάνουν αιτήσεις για την προκήρυξη της ΕΕΤΑΑ.

Αναλυτικά οι θέσεις στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς της Ξάνθης:

3ος Παιδικός Σταθμός 49
5ος Παιδικός Σταθμός 35
Παιδικός Σταθμός Χρύσας 49
Παιδικός Σταθμός Κιμμερίων 35
Παιδικός Σταθμός Σταυρούπολης 35
Βρεφικός Παιδικός Ξάνθης 7

 

Υπενθυμίζεται ότι σε όλους τους περιφερειακούς Δήμους, που εφαρμόζουν την υποχρεωτική δίχρονη προσχολική αγωγή, τα voucher για τους παιδικούς σταθμούς έχουν καταργηθεί και οι θέσεις διατίθενται απευθείας από τους Δήμους.

Το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης αναφέρει ότι οι αιτήσεις διαρκούν μέχρι την 3η Ιουλίου 2018. Η διαδικασία συμμετοχής είναι τροποποιημένη.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΗΤΕΡΩΝ ΑΠΟ 14-06-2018 ΕΩΣ 03-07-2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 22-07-2018
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 23-07-2018 ΕΩΣ 25-07-2018
ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 29-07-2018
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ 29-07-2018 ΕΩΣ 03-09-2018

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 2541072888, οδός: Βενιζέλου 30 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eetaa.gr  .