Μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον που συγκέντρωσε η ημερίδα του Νοσοκομείου Ξάνθης και του Ιατρικού Συλλόγου για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση στη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων στο χώρο της Υγείας. 

Η αίθουσα του ξενοδοχείου Elisso ήταν κατάμεστη για την ημερίδα που πραγματεύται τον τρόπο ενσωμάτωσης της νέας νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα στο χώρο της Υγείας. Παρόντες οι τρεις βουλευτές του νομού, οι διοικητές των Νοσοκομείων της Περιφέρειας, εκρόσωποι της διοίκησης και του Ιατρικού συλλόγου, το προσωπικό του νοσοκομείου και, γενικότερα, οι επαγγελματίες υγείας.

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου Ξάνθης Αχιλλέας Γερόπουλος εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συμμετοχή και σημείωσε ότι στόχος της ημερίδας ήταν να ενημερωθούν οι επαγγελματίες υγείας και να χρησιμοποιηθούν τα συμπεράσματα για την έκδοση του Κανονισμού του Νοσοκομείου Παροχής Υπηρεσιών Υγείας του Νοσοκμοείου ώστε οι πολίτες να νιώθουν ασφάλεια για τα προσωπικά δεδομένα.

Η εφαρμογή του νέου κανονισμού έχει ιδιαίτερη σημασία για το σεβασμό των προσωπικών δεδομένων και τα οφέλη του για τους πολίτες, τις περιπτώσεις παραβίασης αλλά και χρήσιμες οδηγίες για την αποτροπή της παραβίασης και την ασφάλεια στο χειρισμό των δεδομένων για εργαζόμενους στην υγεία και πολίτες.

????????????????????????????????????