Όπως ενημέρωσε ο Δήμος Ξάνθης από τη Δευτέρα 25 Ιουνίου μέχρι την Τρίτη 10 Ιουλίου
2018, κατά τις πρωινές ώρες, θα πραγματοποιηθούν εργασίες ασφαλτόστρωσης, στην οδό
40 Εκκλησιών (από 28 ης Οκτωβρίου μέχρι Ανδρέου Δημητρίου), στο πλαίσιο του έργου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ».

Οι εν εργασίες θα έχουν ως αποτέλεσμα την τροποποίηση της κυκλοφορίας
στην οδό, με διακοπή της κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
και εκτροπή αυτής στις παρακείμενες οδούς.