Ο Δήμος Ξάνθης ανακοινώνει ότι, οι καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα που έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών τους, έως και 14 Φεβρουαρίου 2018, στην κύρια κατοικία τους, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Δήμο, προκειμένου να επανασυνδεθεί το ρεύμα.

Οι δικαιούχοι πρέπει να πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, όπως αυτά ορίζονται από τη σχετική ΚΥΑ (ΦΕΚ474/Β/14-2-2018).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους στο Δημαρχείο Ξάνθης, η πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού
  2. Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) όλων των μελών του νοικοκυριού, εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής
  3. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού
  4. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.I.A.) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού
  5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  6. Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου ή ατόμων που περιλαμβάνονται στην σύνθεση του νοικοκυριού.
  7. Για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α.

Κατόπιν, η αρμόδια επιτροπή, η οποία έχει συσταθεί με απόφαση του Δημάρχου, εξετάζει τα αιτήματα των συμπολιτών μας.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 2541350122 και 2541350123 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.