Μετα το κρούσμα Οζώδους δερματίτιδας των βοοειδών στην Περιοχή
Ανδριανούπολης της Ανατολικής Τουρκίας , η Δνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας υπενθυμίζει τα εξής παίρνει έκτακτα μέτρα. 

Ειδικά στην ΠΕ Έβρου

Δημιουργία μιας ζώνης αυξημένης επαγρύπνησης (Ζ.Α.Ε.) 10 χλμ κατά μήκος των Ελληνοτουρκικών συνόρων
 Καταγραφή όλων των εκμεταλλεύσεων βοοειδών και του πληθυσμού τους με επικαιροποίηση της Κ.Β.Δ.
 Άμεσος εμβολιασμός όλων των νεαρών ανεμβολίαστων ζώων άνω των τεσσάρων μηνών και ολοκλήρωση του
εμβολιακού προγράμματος έτους 2018
 Υποχρεωτική κλινική εξέταση όλων των βοοειδών που πρόκειται να μετακινηθούν (για οποιοδήποτε λόγο) από την
Ζ.Α.Ε. προς τις υπόλοιπες (εκτός ζώνης) περιοχές της Περιφέρειας ή της χώρας γενικότερα
 Κλινική Επιτήρηση σε τακτά χρονικά διαστήματα όλων των βοοειδών μέσα στην παραπάνω ζώνη
 Καθημερινή επιθεώρηση των ζώων από τους κτηνοτρόφους για έγκαιρη διάγνωση της νόσου και άμεση ενημέρωση των
τοπικών Κτηνιατρικών αρχών σε περίπτωση εμφάνισης ύποπτων συμπτωμάτων
 Αυστηρή τήρηση μέτρων βιοασφάλειας στις εκμεταλλεύσεις βοοειδών της περιοχής

Στις υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες

 Ενημέρωση όλων των κατόχων εκμεταλλεύσεων βοοειδών και των εμπλεκόμενων στο εμπόριο και την διακίνηση αυτών
(υπεύθυνων σφαγείων, εμπόρων, κ.λπ.) για τον κίνδυνο επανεισόδου του νοσήματος και τις συνέπειες για το ζωικό
κεφάλαιο της περιοχής
 Άμεσος εμβολιασμός όλων των νεαρών ανεμβολίαστων ζώων άνω των τεσσάρων μηνών και ολοκλήρωση του
εμβολιακού προγράμματος έτους 2018
 Υποχρεωτική κλινική εξέταση όλων των βοοειδών που πρόκειται να μετακινηθούν
 Απαγόρευση εισόδου στις εκτροφές, ζώντων ζώων που δεν συνοδεύονται από τα απαραίτητα Κτηνιατρικά
Πιστοποιητικά.
Για την μείωση των πληθυσμών των εντόμων και την προστασία του κτηνοτροφικού κεφαλαίου
 Ένταση των ψεκασμών από αέρος και εδάφους από την Περιφέρεια σε υδατοσυλλογές και ορισμένες περιοχές υψηλού
κινδύνου
 Ψεκασμοί με εντομοκτόνα στις σταβλικές εγκαταστάσεις και χρήση εντομοαπωθητικών στα ζώα από τους
κτηνοτρόφους
 Λειτουργία των απολυμαντικών τάφρων στις εισόδους των εκμεταλλεύσεων καθώς και όπου χρειαστεί

Γενικά:

1. Η Οζώδης Δερματίτιδα (Ο.Δ) προσβάλει μόνο τα βοοειδή και δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. Τα κυριότερα
συμπτώματα είναι: α) επώδυνα οζίδια(εξογκώματα) στο σώμα , στην κεφαλή, τον αυχένα, το μαστό και το περίνεο που
σταδιακά γίνονται έλκη ( πληγές), β) έλκη στους βλεννογόνους του στόματος, γ) ρινικό και οφθαλμικό έκκριμα (συχνά
πυώδες), δ) πυρετός, ε) πτώση της γαλακτοπαραγωγής, στ) χωλότητα , ζ) απίσχνανση και πολλές φορές θάνατος του
ζώου.
2. Η μετάδοση της νόσου γίνεται κατά κύριο λόγο με κουνούπια ,μύγες, κρότωνες (τσιμπούρια)
3. Ο εμβολιασμός στην Περιφέρεια συνεχίζεται και συνέβαλλε αποφασιστικά στον έλεγχο του νοσήματος καθώς δεν
έχουμε κανένα νέο κρούσμα από τον Ιούνιο 2016 και εκτιμούμε πως έχει αναπτυχθεί ικανοποιητική ανοσία στα
εμβολιασμένα ζώα της Περιφέρειας.
4. Ωστόσο με την εμφάνιση του νέου κρούσματος Οζώδους στην Ευρωπαϊκή Τουρκία οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
της Περιφέρειας και κυρίως της Π.Ε Έβρου, σε συνεργασία με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, για την αποτροπή
εξάπλωσης της νόσου πρέπει να ΛΑΒΟΥΝ τα παρακάτω μέτρα:
5. Τέλος, παρακαλούμε για την επαγρύπνηση όλων των εμπλεκομένων (κτηνοτρόφων, ιδιωτών κτηνιάτρων,
επαγγελματιών του χώρου) και για την συνεργασία τους με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και εφιστούμε την προσοχή
τους, για την υποχρέωσή τους να ειδοποιούν άμεσα τις Κτηνιατρικές Αρχές σε περίπτωση υποψίας εμφάνισης του
νοσήματος.