Σε ανακοίνωσή του τπ ΙΘΤΠ αναφέρει :

Το Δ.Σ. καθώς και το προσωπικό του Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης, αισθάνονται την ανάγκη να ευχαριστήσουν θερμά, όλους όσους, καθοιονδήποτε τρόπο, με τον γραπτό ή προφορικό τους λόγο, τίμησαν την μνήμη της
ιδρύτριας του Ιδρύματος Βιργινίας Τσουδερού για την  πολύτιμη προσφορά της στην Θράκη.