Μέσω  νέας προκήρυξης που αφορά σε 953 θέσεις γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, ενισχύονται οι ΤΟΜΥ .

Για την ΑΜΘ προβλέπονται 60 θέσεις  Γενικώμ Γιατρών για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες»

Συγκεκριμένα:

Δράμα: 12 ΠΕ Ιατροί Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας

Δοξάτο: 4 ΠΕ Ιατροί Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας

Κομοτηνή: 13 ΠΕ Ιατροί Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας

Ξάνθη: 15 ΠΕ Ιατροί Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας

Αλεξανδρούπολη: 10 ΠΕ Ιατροί Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας

Καβάλα: 6 ΠΕ Ιατροί Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής ξεκινάει στις 13 Ιουνίου (ώρα 12.00) και λήγει στις 22 Ιουνίου (ώρα 23.59).