Για την ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων, καθώς και την
αποφυγή της ταλαιπωρίας του κοινού, κατά τη διάρκεια εργασιών
αποκατάστασης φθορών του οδοστρώματος της Εγνατία Οδού, που θα
πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα από 11-6-2018 έως 18-6-2018,
στο τμήμα από τον Α/Κ Αγίου Σίλα μέχρι το ύψος του Παληού, θα ισχύσουν
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Αναλυτικότερα, απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς
Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα από τη Χ/Θ Η-467+600 μέχρι Χ/Θ Η-461+500
και παράλληλα πραγματοποιείται αμφιδρόμηση στο ίδιο τμήμα του ρεύματος
κυκλοφορίας προς Καβάλα.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται με κατάλληλη σήμανση.