Κύκλος Ημερίδων για τη Μεταποίηση, την Εξωστρέφεια και την Απασχόληση
στην Αν. Μακεδονία-Θράκη: Στοιχεία και Δομές Ανάπτυξης

Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018, 9:45πμ – 5μμ. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης, Βασιλέως Γεωργίου 2Β («Σπαθί»), Κομοτηνή

Οι Σύνδεσμοι Βιοτεχνιών Βιομηχανιών Αν. Μακεδονίας και Θράκης εγκαινιάζουν μια σειρά εκδηλώσεων για πρακτικά θέματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας. Μια πρωτοβουλία από επιχειρήσεις προς επιχειρήσεις.

Η ημερίδα περιέχει ενημέρωση για τη χρηματοδότηση συμβουλευτικών υπηρεσιών, την ανάδειξη πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης και την επίδραση στις εξαγωγές, τις δυνατότητες κατοχύρωσης διανοητικής ιδιοκτησίας και των οφελών που προκύπτουν. Επίσης, θα συζητηθούν ειδικά θέματα όπως η εθνική και περιφερειακή βιομηχανική πολιτική και οι εξελίξεις στις βιομηχανικές περιοχές και τη χωροταξία ενώ επιπλέον θα διεξαχθεί συγκεκριμένη συζήτηση για την περιφερειακή ανάπτυξη και τις δομές της ΑΜ-Θ στο τέλος της ημέρας.

Η εκδήλωση αποσκοπεί παράλληλα στην ουσιαστική δικτύωση των μεταποιητικών φορέων της Περιφέρειας ΑΜ-Θ και το σταδιακό συντονισμό αυτών για την πλήρη εκμετάλλευση αναπτυξιακών εργαλείων και δυνατοτήτων από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους ενώ αποσκοπεί και στην αλληλοενημέρωση σε χρόνια θέματα και δομές που απασχολούν τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας.

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Πάρης Γραβουνιώτης
Υπεύθυνοι επικοινωνίας και προσκλήσεις: Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βιοτεχνιών Ροδόπης
25310 98215 / sbbnr@otenet.gr (κα. Στεφανίδου)

* Προτεραιότητα έλευσης στην αίθουσα θα δοθεί σε επιβεβαιωμένες προσκλήσεις.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (τ.ενημ.28/5/18)

09:45 Εγγραφές, καφές και συστάσεις
10:30 Έναρξη, Χαιρετισμοί

Συντονισμός: Έλενα Ροφαέλα (Σύνδεσμος Ξάνθης)

 

Πρόεδρος Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδόπης

Νίκος Αγγελίδης

 

Πρόεδρος Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου ΑΜ-Θ

Χριστόδουλος Τοψίδης

 

Πρόεδρος Δικτύου Συνδέσμων Βιοτεχνιών Βιομηχανιών Ακριτικών Περιοχών και

Συνδέσμου Έβρου, Χρήστος Γιορδαμλής ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΒΕΕ

 

Πρόεδροι Συνδέσμων Βιοτεχνιών Βιομηχανιών Νομών:

Ροδόπης, Ιάκωβος Φραντζής ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕ

Ξάνθης, Αθανάσιος Πασατζής ΚΟΜΟΤΕΞ ΑΕ

Καβάλας-Δράμας, Κων. Παπακωνσταντίνου ΓΕΩΤΕΚ ΑΤΕ

1130 Παρουσίαση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας Θράκης

Εκπρόσωπος της ΠΑΜ-Θ

Ενότητα: Στοιχεία ανάπτυξης

Συντονισμός: Χρήστος Γιορδαμλής (Δίκτυo Συνδέσμων)

11:45 Συμβουλευτική υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD)
Δήμητρα Παπανδρέου, Επικεφαλής του Προγράμματος Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
Ερωταπαντήσεις 15’
12:15 Η Διανοητική Ιδιοκτησία ως όχημα για την προώθηση της Καινοτομίας & της Οικονομικής Ανάπτυξης στην Περιφέρεια
Ιωάννης Καπλάνης, Γενικός Διευθυντής, Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)
Ερωταπαντήσεις 15’
12:45 Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας ουσιαστικό εργαλείο ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας & εξωστρέφειας: Δίκτυα «Υπεύθυνων Προμηθευτών», Χρηματοοικονομική αξιολόγηση
Χρυσούλα Εξάρχου, Αντιπρόεδρος Quality Net Foundation, Βιώσιμη Ελλάδα 2020
Ερωταπαντήσεις 15’
13:15 Διάλειμμα, κέρασμα, δικτύωση
Ενότητα: Δομές ανάπτυξης

Συντονισμός: Πάρης Γραβουνιώτης (Σύνδεσμος Ροδόπης)

14:00 Παθογένειες βιομηχανικών περιοχών και ο ρόλος του ΠΑΣΕΒΙΠΕ
Πέτρος Μαντάς, Πρόεδρος Πανελληνίου Συνδέσμου Εγκατεστημένων σε ΒΙΠΕ
14:15 Σύγχρονες βιομηχανικές υποδομές για δυναμικές επιχειρήσεις. Οι δράσεις του ΣΕΒ.
Μαρίνα Σπυριδάκη, Διευθύντρια Τομέα Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος & Ρυθμιστικών Πολιτικών του ΣΕΒ, Εκπρόσωπος Ομάδας Επιχειρηματικών Πάρκων ΣΕΒ
14:30 Διάλογος: Βιομηχανικά και Επιχειρηματικά Πάρκα, τι μέλλει γενέσθαι;
15:15 Οργανισμός Λιμένα Αλεξανδρούπολης, παρουσίαση εξελίξεων και προοπτικών
Χρήστος Δούκας, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος ΟΛΑ
15:30 Συζήτηση συνέδρων: Περιφερειακή Βιομηχανική και Συνδυασμένη Ανάπτυξη (πάνελ)
16:30 Σύνοψη ημερίδας, ευχαριστίες
17:00 Λήξη