Το κενό νόμου που αναδείχτηκε από τη μεγάλη καταστροφή στη βιομηχανία Sunlight στην Ξάνθη, θέτουν με ερώτησή τους προς τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και υπουργό Ανάπτυξης Γιάννη Δραγασάκη, οι βουλευτές της Ξάνθης και συνολικά 42 κυβερνητικοί βουλευτές, με πρώτο υπογράφοντα το βουλευτή Γρηγόρη Στογιαννίδη.

Στην ερώτηση επισημαίνουν ότι η βιομηχανία τηρούσε όλες τις υποχρεώσεις της αλλά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δεν εντάσσεται στις περιπτώσεις  συμμόρφωσης με προδιαγραφές αποτροπής και αντιμετώπισης μεγάλων τεχνολογικών ατυχημάτων (οδηγία SEVESO III). Για το λόγο αυτό ζητούν να πληροφορηθούν αν η κυβέρνηση προτίθεται να θεσμοθετήσει ένα νέο πιο αυστηρό πλαίσιο πυροπροστασίας με σκοπό την ελαχιστοποίηση του κινδύνου από πυρκαγιά και την εξασφάλιση της ασφάλειας και της υγείας των ανθρώπων και του περιβάλλοντος.

Αναλυτικά το κείμενο της ερώτησης:

«Γενικά Προληπτικά και Κατασταλτικά Μέσα Πυρόσβεσης για βιομηχανικές – βιοτεχνικές επιχειρήσεις σε σχέση με κίνδυνο ατυχήματος και πρόκληση περιβαλλοντικής καταστροφής.»

Στη ΚΥΑ Αριθμ. Φ 15/οικ. 1589/104 (ΦΕΚ 90/Β/2006) περί «Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις βιομηχανικές − βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, …., που υπάγονται στις διατάξεις του ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α΄) και σε λοιπές δραστηριότητες», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις χωρίζονται σε 5 κατηγορίες κινδύνου και στο Παράρτημα ΙΙ αυτής καθορίζονται τα γενικά προληπτικά και τα κατασταλτικά μέσα πυρόσβεσης για κάθε ομάδα κινδύνου.

Επίσης στο άρθρο 2, ΦΕΚ 1797/Β/06.06.2012 Αριθμ. 12/2012 (1) «Καθιέρωση βιβλίου ελέγχου συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας των επιχειρήσεων – εγκαταστάσεων», ορίζεται «1. Ως μόνιμα συστήματα πυροπροστασίας ορίζονται το αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης, το αυτόματο σύστημα καταιονισμού ύδατος (sprinkler), το μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, το μόνιμα εγκατεστημένο αυτόματο σύστημα ανίχνευσης (και διακοπής παροχής) εκρηκτικών μιγμάτων, το μεγαφωνικό σύστημα κ.ά. 2. Ως ημιμόνιμα συστήματα πυροπροστασίας ορίζονται τα αφροποιητικά συστήματα με δοχεία αφρογόνου αντί δεξαμενών, κινητούς αναμίκτες/τζιφάρια, αφρογεννήτριες χειρός κ.ά.».

Στην πυρκαγιά που έλαβε χώρα στο εργοστάσιο παραγωγής συσσωρευτών με την επωνυμία ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΒΕΕ που εδρεύει στο Όλβιο Ξάνθης, η μονάδα σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ κατατάσσεται σε ομάδα μικρού κινδύνου Αα (ΚΑ 37 – Κατασκευή Συσσωρευτών) και δεδομένου ότι η στεγασμένη επιφάνεια ήταν μεγαλύτερη από 2.500 τ.μ. διέθετε εγκατάσταση μόνιμου πυροσβεστικού υδροδοτικού δικτύου, όπως ορίζει ο νόμος. Η τήρηση όμως της νομοθεσίας φάνηκε ότι δεν ήταν επαρκής για την αποφυγή βιομηχανικού ατυχήματος με πιθανή περιβαλλοντική καταστροφή μεγάλης έκτασης. Ενώ σε περίπτωση που υπήρχε εγκαταστημένο στη μονάδα είτε για παράδειγμα αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης, είτε αυτόματο σύστημα καταιονισμού ύδατος (sprinkler), θα μπορούσε να αποφευχθεί η τόσο μεγάλης έκτασης εξάπλωση της πυρκαγιάς.

Εξαιτίας της πυρκαγιάς και υπό το φόβο διαρροής μολύβδου στην ατμόσφαιρα η ΠΕ Ξάνθης αποφάσισε και έλαβε προληπτικά μέτρα προστασίας των πολιτών που κατοικούν στην περιοχή της Ξάνθης, μετά από υποδείξεις των αρμοδίων επιστημόνων, για περισσότερα από τρία 24ωρα, μέχρι οι αρμόδιοι επιστήμονες , μετά από μετρήσεις στον ατμοσφαιρικό αέρα , να επιβεβαιώσουν ότι δεν υπήρξε διαρροή μολύβδου στην ατμόσφαιρα μετά την πυρκαγιά.

Το συγκεκριμένο βιομηχανικό ατύχημα απέδειξε ότι τα ήδη νομοθετημένα μέτρα δεν είναι επαρκή για να αποτρέψουν την εξάπλωση της πυρκαγιάς σε βιομηχανίες αυτού του κλάδου.

Ερωτάται ο κ. υπουργός:

– Σε βιομηχανικές – βιοτεχνικές μονάδες στις οποίες ένα ατύχημα μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή, προτίθεται να θεσμοθετήσει ένα νέο πιο αυστηρό πλαίσιο πυροπροστασίας με σκοπό την ελαχιστοποίηση του κινδύνου από πυρκαγιά και την εξασφάλιση της ασφάλειας και της υγείας των ανθρώπων και του περιβάλλοντος;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Στογιαννίδης Γρηγόριος

Αναγνωστοπούλου Αθανασία

Αντωνίου Χρήστος

Αυλωνίτου Ελένη

Βάκη Φωτεινή

Βαρδάκης Σωκράτης

Γάκης Δημήτρης

Γιαννακίδης Ευστάθιος

Γκαρά Αναστασία

Δουζίνας Κωνσταντίνος

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

Καββαδία Ιωαννέτα

Καΐσας Γεώργιος

Καραγιουσούφ Αϊχάν

Καρακώστα Ευαγγελία

Καρασαρλίδου Ευφροσύνη

Κατσαβριά-Σιωροπούλου Χρυσούλα

Λάππας Σπυρίδωνας

Μανιός Νικόλαος

Μηταφίδης Τριαντάφυλλος

Μιχελής Αθανάσιος

Μιχελογιαννάκης Ιωάννης

Μορφίδης Κωνσταντίνος

Μουσταφά Μουσταφά

Μπαλαούρας Γεράσιμος

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Ουρσουζίδης Γεώργιος

Πάντζας Γεώργιος

Παπαδόπουλος Νικόλαος

Παπαδόπουλος Αθανάσιος

Παπαφιλίππου Γεώργιος

Παρασκευόπουλος Νικόλαος

Ρίζος Δημήτριος

Ριζούλης Ανδρέας

Σαρακιώτης Ιωάννης

Σέλτσας Κωνσταντίνος

Σιμορέλης Χρήστος

Σκούφα Ελισσάβετ

Σπαρτινός Κωνσταντίνος

Τριανταφύλλου Μαρία

Τσόγκας Γεώργιος

Ψυχογιός Γεώργιος