Κατά την ανάπτυξη του ατόμου, η βιολογική ωρίμανση συμβαίνει σε όλα τα άτομα.
Εφόσον βιολογικά η ωρίμανση είναι ίδια, οι σεξουαλικές ανάγκες των ατόμων με
ειδικές ανάγκες αποτελούν κομμάτι της ανάπτυξής τους όπως όλων των ανθρώπων. Ο
προβληματισμός βρίσκεται στο πώς εκδηλώνεται και ικανοποιείται η ενστικτώδης
αυτή ανάγκη και ποιες δεξιότητες θα μπορούσαν να αναπτυχθούν για τη διαχείρισή
τους.

Γι’ αυτό το λόγο, το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Γενισέας Ξάνθης, ως συνέχεια παλαιότερης
ημερίδας με αντίστοιχο θέμα και ο Σύλλογος «Οι φίλοι του Ψυχολογικού Κέντρου
Ξάνθης» σας προσκαλούν στην Επιμορφωτική Ημερίδα με θέμα: « Ανάπτυξη
δεξιοτήτων για τη διαχείριση των σεξουαλικών αναγκών σε εφήβους και νέους με
νοητική ανεπάρκεια» που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Ιουνίου 2018 ώρα 19:00
στην Καπναποθήκη Π.

Βασικός στόχος αποτελεί η ευαισθητοποίηση, η πληροφόρηση και η εκπαίδευση
όσων ζουν ή και εργάζονται με ΑμεΑ (οικογένεια, φίλοι, ειδ. παιδαγωγοί, ψυχολόγοι,
ψυχίατροι, κοινωνικοί λειτουργοί, κοινωνιολόγοι, στελέχη της εκπαίδευσης,
νοσηλευτές, φοιτητές κτλ ) μέσω των προσκεκλημένων ομιλητών κ. Μπάρμπα
Γεώργιο, επίκουρο καθηγητή ειδικής εκπαίδευσης Α.Π.Θ και του κ. Σιδερά
Δημητρίου, ψυχολόγο ΤΕΠΑΕ του Α.Π.Θ.