Απορίες και υπαινιγμούς για τους λόγους που ο Δήμαρχος ανέλαβε πρωτοβουλία για την αλλαγή του Οργανισμού του Δήμου, σε προεκλογική χρονιά, η οποία θα δεσμεύσει την επόμενη δημοτική αρχή εκφράζει σε ερώτησή προς το Δήμαρχο Ξάνθης η παράταξη της Κοινωνίας Δημοτών.

Αναλυτικά το κείμενο της ερώτησης:

Tον τελευταίο καιρό πληροφορηθήκαμε ότι κατόπιν εντολής του κ. Δημάρχου, έχει ξεκινήσει  διαδικασία για την αλλαγή του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ξάνθης , και για τον σκοπό αυτό έχει ήδη συσταθεί  επιτροπή από υπηρεσιακούς παράγοντες.

Γνωρίζουμε βέβαια ότι η  διαδικασία της αλλαγής  του οργανισμού είναι χρονοβόρα αφού απαιτείται η συλλογή προτάσεων εκ μέρους των διαφόρων Διευθύνσεων του Δήμου, εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, γνωμοδότηση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, έγκριση από το Γ.Γ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης  και τέλος δημοσίευση της πράξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Γνωρίζουμε επίσης ότι απαγορεύεται η τροποποίηση του οργανισμού έξη μήνες πριν τις εκλογές (άρθρο 10, παράγραφος 5 του Νόμου 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων)  και επιπλέον  αν αναλογιστούμε ότι είμαστε στην αρχή της θερινής σεζόν που σημαίνει ότι θα έχουμε νεκρά χρονικά διαστήματα λόγω των αδειών των υπαλλήλων του Δήμου, ευλόγως  μας δημιουργούνται ερωτήματα όσον αφορά την πρόθεση του κ. Δημάρχου να επιλέξει την συγκεκριμένη χρονική στιγμή  για να  προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα  αυτά τα δεδομένα θα συμφωνήσουμε όλοι ότι  οριακά η σημερινή Δημοτική Αρχή θα προλάβει τις προθεσμίες , και ότι οι επερχόμενες αλλαγές του οργανισμού  ουσιαστικά θα ισχύσουν από το έτος 2020, – αφού το 2019 είναι χρονιά εκλογών- και επομένως στοχεύουν στην επόμενη θητεία του Δημάρχου , δεσμεύσουν με άλλα λόγια την νέα Δημοτική Αρχή .

Λαμβάνοντας δε υπόψη ,   ότι το επόμενο  Δημοτικό Συμβούλιο  θα προκύψει με  εκλογικό σύστημα  που  θα καθοριστεί με  τον υπό διαμόρφωση νόμο  (Κλεισθένης), θεωρούμε ακόμη πιο «ύποπτη» την πρόθεση του κ. Δημάρχου.

Για όλα τα παραπάνω ερωτούμε  τον κ. Δήμαρχο να μας εξηγήσει τους πραγματικούς λόγους για τους οποίους αποφάσισε την δεδομένη χρονική στιγμή να προχωρήσει στην αλλαγή του κανονισμού, αφού ουσιαστικά αυτές οι αλλαγές δεν αφορούν την σημερινή λειτουργία του Δήμου , άρα και την δική του θητεία, αλλά αντίθετα διαμορφώνουν την λειτουργία του Δήμου για τα επόμενα χρόνια , για τα οποία βέβαια  φρονούμε ότι ο σημερινός Δήμαρχος θα είναι μια ζοφερή ανάμνηση.