Για την ολοκλήρωση της αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης στην οδό
Χ¨Σταύρου και για τη σύνδεση των οικοδομών στη συγκεκριμένη οδό με το νέο
δίκτυο, απαιτείται η διακοπή της υδροδότησης :

Την 30/05/2018 από 9.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ στις παρακάτω οδούς

1. Στην οδό Χ¨Σταύρου από την οδό 40 Εκκλησιών έως την οδό 28 ης
Οκτωβρίου και Αβέρωφ.
2. Στην οδό Καβάλας από την οδό Χ¨Σταύρου έως την οδό 28 ης Οκτωβρίου.
3. Στην οδό 28 ης Οκτωβρίου από την οδό Καβάλας έως την οδό Ρήγα
Φεραίου
4. Στην οδό Ρήγα Φεραίου
5. Στην οδό Ανατ. Θράκης από την οδό 28 ης Οκτωβρίου έως την οδό Ανδ.
Δημητρίου
6. Στην οδό 40 Εκκλησιών από την οδό Αγ. Ελευθερίου έως την οδό 28 ης
Οκτωβρίου