Από την Πέμπτη 31 Μαΐου μέχρι την Τρίτη 12 Ιουνίου 2018, θα πραγματοποιηθούν εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό Τζαβέλλα, στο πλαίσιο του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ».

Λόγω των εργασιών θα τροποποιηθεί η κυκλοφορία της οδού και θα διακοπεί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.  “Παρακαλούμε για την κατανόηση και την προσοχή σας” αναφέρει ο Δήμος Ξάνθης.