75 άτομα θα απασχοληθούν στην Ξάνθη στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας για την αντιπυρική προστασία. Πρόκειται για το 1,5% του συνολικού αριθμού ωφελουμένων ενώ σε όλη την ΑΜΘ θα απασχοληθούν 473 άτομα σε σύνολο 5.066 σε όλη την Ελλάδα, που θα προσληφθούν με 8μηνα. 

Ή ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις αιτήσεις έχει ανοίξει ήδη . Το “Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας για την Αντιπυρική Προστασία των Δασών” σχεδίασαν από κοινού τα Υπουργεία Εργασίας και Περιβάλλοντος με στόχους: αφενός μεν την εξυπηρέτηση αναγκών σε προσωπικό των Δασικών Υπηρεσιών της χώρας για την αντιπυρική προστασία, αφετέρου δε την κατάρτιση των ανέργων σε ένα εξειδικευμένο αντικείμενο με στόχο την πλήρη επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

 

Η κατανομή στο Νομό Ξάνθης:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
Δασαρχείο Ξάνθης ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ) 1
Δασαρχείο Ξάνθης ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 1
Δασαρχείο Ξάνθης ΔΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2
Δασαρχείο Ξάνθης ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΦOΡΤΩΤΗΣ) 2
Δασαρχείο Ξάνθης ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3
Δασαρχείο Ξάνθης ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ – ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ 30
Δασαρχείο Σταυρούπολης ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ) 1
Δασαρχείο Σταυρούπολης ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 1
Δασαρχείο Σταυρούπολης ΔΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2
Δασαρχείο Σταυρούπολης ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
Δασαρχείο Σταυρούπολης ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ – ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ 30

Περισσότερες πληροφορίες