Το Επιμελητήριο Ξάνθης διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα με θέμα: «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ».

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23 Μαΐου 2018 και ώρα 19:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου (Βασ. Κωνσταντίνου 1, Ξάνθη).

Σημαντικά σημεία στην εφαρμογή της Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.:

  • Συνάπτεται Σύμβαση Μαθητείας μεταξύ εργοδότη και μαθητευόμενου.
  • Οι μαθητευόμενοι λαμβάνουν αποζημίωση ίση με το 75% του ημερομίσθιου ανειδίκευτου εργάτη.
  • Μετά την αφαίρεση της επιδότησης του ΥΠΠΕΘ, η οικονομική επιβάρυνση για τον εργοδότη ανέρχεται στα 9,35€ ημερησίως.
  • Για ημέρες κανονικής άδειας (12 συνολικά, ημέρες ασθένειας (βάσει των αρθ. 657-658 του Α.Κ.), δώρα κ.λπ., το ποσό καταβάλλεται ολόκληρο από τον εργοδότη.
  • Οι ατομικές επιχειρήσεις, χωρίς κανέναν εργαζόμενο, μπορούν να δέχονται έναν (1) μαθητευόμενο.
  • Οι εργοδότες που απασχολούν 1-10 άτομα, μπορούν να προσφέρουν 1-2 θέσεις μαθητείας.
  • Ένας εργοδότης μπορεί να ζητήσει συγκεκριμένο μαθητευόμενο (δεσμευμένη θέση).
  • Σε περίπτωση που δεν μπορούν να καλυφθούν οι προσφερόμενες θέσεις, δύνανται να καλύπτονται από μαθητευόμενους άλλης εκπαιδευτικής δομής αντίστοιχης ειδικότητας.