Τη Δευτέρα ανακοινώνεται η προκήρυξη – πρόσκληση για τη φιλοξενία παιδιών στους δημοτικούς και παιδικούς σταθμούς της χώρας για την περίοδο 2018-2019 και θα ανοίξει η σχετική πλατφόρμα. Στη φετινή χρονιά αναμένεται να εγκριθεί η φιλοξενία 110.000 νηπίων, που θα ανακοινωθούν μέχρι το Σεπτέμβριο. 

Οι όροι αναμένεται ότι θα είναι οι ίδιοι και, ενδεχομένως, να υπάρξουν τροποποιήσεις στα εισοδηματικά κριτήρια και να προστεθούν τα επιδόματα στο συνολικό εισόδημα που υπολογίζεται.  Παρότι οι περισσότερες πρωτεύουσες Νομών δεν δέχτηκαν την δίχρονη υποχρεωτικής προσχολική αγωγή, η ενεργοποίηση του προγράμματος θα απελευθερώσει επιπλέον θέσεις με τη μετακίνηση παιδιών στα νηπιαγωγεία.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

-Με δύο παιδιά το εισόδημα δεν έπρεπε να ξεπερνάει τις 27.000 ευρώ
-Με τρία παιδιά τις 30.000
-Με τέσσερα παιδιά τις 33.000 ευρώ και
-Με πέντε παιδιά τις 36.000 ευρώ.

Προϋποθέσεις για γονείς:

1. Να είναι εργαζόμενες/οι (μισθωτές/οί, αυτοαπασχολούμενες/οι), ή
2. Να είναι άνεργες/οι οι οποίες/οι να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο.
3. Από τις παραπάνω κατηγορίες εξαιρούνταν οι τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και υπάλληλοι μόνιμοι και αορίστου χρόνου των Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού).

Για την υποβολή των αιτήσεων οι μητέρες θα έπρεπε να έχουν:

– την πράξη προσδιορισμού φόρου, που σημαίνει ότι θα έπρεπε να έχουν καταθέσει την φορολογική τους δήλωση έτους 2016 (1/1/2016 – 31/12/2016).
– Το προσωπικό ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, καθώς και τον ΑΜΚΑ των παιδιών τους για τα οποία θα υπέβαλαν ηλεκτρονικά την αίτηση τους.