Σε χρόνο ρεκόρ για τα Ελληνικά δεδομένα ολοκληρώθηκε η προσυμβατική περίοδος και υπεγράφη το νέο οδικό έργο της Εγνατίας Οδού που αφορά τον κάθετο άξονα Ξάνθη-Εχίνος. Συγκεκριμένα, το έργο που  δημοπρατήθηκε στις 11 Ιανουαρίου 2018 (και η αποσφράγιση πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιανουαρίου), υπεγράφη στις 7 Μάη με ανάδοχο την εταιρεία ΑΚΤΩΡ με ποσοστό έκπτωσης 50,7%. 

Μιλάμε για το το έργο του πρώτου τμήματος του δρόμου από το Δημάριο μέχρι τα Ελληνό-Βουλγαρικά σύνορα συνολικού μήκους 9χλμ. Η διαγωνιστική διαδικασία ήταν πλήρως ηλεκτρονική. Το κόστος του έργου είναι €49.658.280,00 (ποσό με ΦΠΑ, ποσό χωρίς ΦΠΑ 40,04εκατ.ευρώ) ενώ θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστημα 24 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Το έργο θα έχει χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω του Ε.Π. ΥΜΕ-ΠΕΡΑΑ και ΕΠ-INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-20. Εφόσον πέσουν οι υπογραφές εντός του 2018 τότε το έργο ενδέχεται να ολοκληρωθεί προς τα τέλη του 2020. Πρόκειται για το πρώτο μεγάλο οδικό έργο της Εγνατίας Οδού ΑΕ μετά από αρκετά χρόνια “αναβροχιάς”.

Ο ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΞΑΝΘΗ-ΕΧΙΝΟΣ

Επίσημα μιλάμε για τον Κάθετο Άξονα 70 και αφορά τον δρόμο που ξεκινά από την πόλη της Ξάνθης και φτάνει μέχρι το συνοριακό πέρασμα για Βουλγαρία στην περιοχή του Έχίνου.

Η Διακρατική Συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών, καθόρισε για όλο τον άξονα, τόσο σε Ελληνικό όσο και Βουλγαρικό έδαφος, τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά της οδού, όπως τυπική διατομή (πλάτους 7,5μ./10,5μ.) και ταχύτητα μελέτης 60 km/h. Εντός της Ελληνικής επικράτειας, το μήκος του άξονα ανέρχεται σε 49 χλμ. περίπου, εκ των οποίων στα 40 χλμ. (τμήμα “Ξάνθη-Εχίνος-Δημάριο”), ο υφιστάμενος δρόμος παρουσιάζει μειωμένα γεωμετρικά χαρακτηριστικά (ταχύτητα Ve=30 km/h περίπου) και στα επόμενα 9 χλμ. (τμήμα “Δημάριο-Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα”), υπάρχει μόνο ένας δασικός χωματόδρομος. Αυτό το τμήμα είναι πλέον που οδεύει προς υλοποίηση.

TAYTOTHTA ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Βασικό σχέδιο του έργου είναι η κατασκευή του τελευταίου αδιάνοικτου τμήματος του άξονα «Ξάνθη — Εχίνος — Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα», μήκους 8,0 χλμ. περίπου. Το έργο περιλαμβάνει την πλήρη κατασκευή της αρτηρίας με διατομή γ2 (7,5/10,5m), σύμφωνη με τη Διακρατική Συμφωνία Ελλάδας — Βουλγαρίας. Το τεχνικό αντικείμενο χωρίζεται σε τρία τμήματα ανάλογα με την πηγή χρηματοδότησής του. To τμήμα Α που περιλαμβάνει τα πρώτα ~1,49 χλμ της αρτηρίας, το τμήμα Β, που περιλαμβάνει τα επόμενα ~3,16 χλμ της αρτηρίας και το τμήμα Γ που περιλαμβάνει τα τελευταία ~3,33 χλμ της αρτηρίας έως τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Στο έργο περιλαμβάνονται εργασίες χωματουργικών, τεχνικών, οδοστρωσίας, ασφαλτικών, σήμανσης — ασφάλειας, οδικών σηράγγων, Η/Μ εγκαταστάσεων, οικοδομικών, και έργων πρασίνου.

Νίκος Καραγιάννης-ypodomes.com