Την αρνητική πρωτιά στην ανεργία των νέων στην Ελλάδα έχασε για το 2017 η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. 

H ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία ανακοίνωσε τα στοιχεία για την ανεργία στις περιφέρειές τους, όπου Ελληνικές, ισπανικές και ιταλικές περιφέρειες, καθώς και γαλλικές υπερπόντιες κτήσεις, πρωταγωνιστούν. Η ΑΜΘ από το 53,4 % της ανεργίας των νέων που κατέγραφε το 2016, κορυφαία στην Ελλάδα και από τις υψηλότερες στην Ευρώπη, έπεσε αισθητά στο 42,8%,. Καταγράφει πτώση άνω των δέκα μονάδων ενώ βρίσκεται πλέον κάτω από τον εθνικό μέσο όρο.

Στα γενικά επίπεδα ανεργίας, σύμφωνα με τη Eurostat βρίσκεται στο 19,5% από 22,5% την προηγούμενη χρονιά, στα χαμηλότερα επίπεδα μετά τα νησιά και την Κρήτη.

Η Δυτική Μακεδονία, πάντως, είναι η πρωταθλήτρια της ανεργίας στην Ε.Ε. για το 2017, σε μια χρονιά συνολικής πτώσης σε όλες τις χώρες.

Άνεργία Ανεργία Νέων Μερίδιο Μακροχρόνιας Ανεργίας
2016 2017 2016 2017 2016 2017
Μ.Ο. Ε.Ε. 8,6 % 7,6 % 18,7 % 16,8 % 46,6 % 45,0%
Μ.0. ΕΛΛΑΔΑΣ 23,6 % 21,5 % 47,3 % 43,6 % 72,0 % 72,8 %
ΑΜΘ 22,8% 19,5% 53,4% 42,8% 69,2% 71,8%

 

Πιο αναλυτικά:

Πηγή: Eurostat