Η υποβολή αιτήσεων των δικαιούχων για τις εγγραφές και επανεγγραφές βρεφών – νηπίων στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Ο.Α.Ε.Δ. για τη σχολική χρονιά 2018-2019, θα γίνει από την Δευτέρα 14-05-2018 έως και την Παρασκευή 25-05- 2018.

Στους Βρεφονηπιακούς Παιδικούς Σταθμούς του ΟΑΕΔ γίνονται δεκτά βρέφη
και νήπια από 8 μηνών έως και 4,5 ετών(προνήπια)
 Η λειτουργία των Βρεφονηπιακών Παιδικών Σταθμών αρχίζει την 1η
Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου του επομένου έτους, επί πέντε ημέρες
την εβδομάδα, δηλαδή από Δευτέρα έως Παρασκευή. Το ωράριο λειτουργίας
των Σταθμών ξεκινά την 6:45 π.μ και τελειώνει στις 16:00 μ,μ,

 Οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί διακόπτουν τη λειτουργία τους, για τις θερινές
διακοπές τον μήνα Αύγουστο και α) από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και την 5η
Ιανουαρίου, β) από τη Μεγάλη Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή του Θωμά, καθώς
και κατά τις επίσημες αργίες των Δημοσίων Υπηρεσιών και τις τοπικές εορτές.

 Στους Βρεφονηπιακούς Παιδικούς Σταθμούς, εφαρμόζεται ημερήσιο πρόγραμμα
δημιουργικής απασχόλησης που εξασφαλίζει την αρμονική ψυχοσωματική
ανάπτυξη των παιδιών.

 Η φιλοξενία των βρεφών- νηπίων είναι δωρεάν.

Οι γονείς – κηδεμόνες των βρεφών-νηπίων για να υποβάλλουν αίτηση, θα πρέπει να
απευθύνονται στους κατά τόπους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς τις εργάσιμες ημέρες από
την 9.00 π.μ. μέχρι 14.00 μ.μ.

Στην Ξάνθη: Γ. Κονδύλη & Τυρολόης, Ξάνθη Τηλ. 2541029777

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων θα δημιουργηθούν
προσωρινοί Πίνακες Αξιολόγησης και Επιλογής για βρέφη από 8 μηνών έως και 17
μηνών, από 18 μηνών έως και 30 μηνών και από 31 μηνών έως την προσχολική
ηλικία (προνήπια). Μέσα σε διάστημα πέντε (5) εργάσιμων ημερών οι δικαιούχοι, δύνανται να υποβάλλουν ενστάσεις στους κατά τόπους Βρεφονηπιακούς Παιδικούς Σταθμούς.
Οι τελικοί πίνακες επιλογής θα αναρτηθούν το δεύτερο δεκαπενθήμερο του
Ιουνίου. Τα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης καθορίζονται από την υπ’ αριθμ. 1325/33/08-05- 2018 Απόφαση του Δ.Σ. ΟΑΕΔ.