Η Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία ΑΜΘ σας προσκαλεί στην ετήσια τακτική
Γενική Συνέλευση της, την Κυριακή 13 Μαίου 2018, ώρα 11:00 π.μ, στο Ξενοδοχείο 1000
Colors Hotel του Δήμου Ξάνθης, (πρώην casino) διεύθυνση Περιοχή Λατομείων, τηλέφωνο
2541084805.

Στην εκδήλωση θα παραβρεθούν εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1 ου και 2 ου
βαθμού καθώς επίσης και λοιποί τοπικοί Άρχοντες της περιφέρειας ΑΜΘ.
Επίσης, θα παραστεί και θα μας τιμήσει με την παρουσία του, ο Πρόεδρος της Εθνικής
Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία και του Ευρωπαϊκού Φόρουμ ΑμεΑ
Βαρδακαστάνης Ιωάννης, όπως και άλλα στελέχη του αναπηρικού κινήματος.