Τη θέση που εξέφρασαν στο Δ.Σ. του Εργατικού Κέντρου για το ατύχημα στη Sunlight κοινοποίησαν στον τύπο τα μέλη της ΕΣΑΚ. 

Μετά το βιομηχανικό ατύχημα στην χημική βιομηχανία της SUNLIGHT, την 1η Μάη 2018, που από τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα, το τι θα επακολουθήσει για τους εργαζόμενους  είναι υπόθεση και των ίδιων αλλά και ευθύνη παρέμβασης και του εργατικού κινήματος συνολικά της Ξάνθης.

Είναι απαράδεκτο μετά την εκδήλωση του βιομηχανικού ατυχήματος με ευθύνη των παρατάξεων της πλειοψηφίας του ΕΚΞ (ΕΚΕ, ΔΑΚΕ) να μην βγάζουν μια ανακοίνωση για το γεγονός αναδεικνύοντας τους κινδύνους για την δημόσια υγεία τις ευθύνες της εργοδοσίας και να επιλέγουν επί μία εβδομάδα την σιωπή.

Η εργοδότρια εταιρία, αφού έβαλε Πρωτομαγιά σε δουλειά μέρος των εργαζομένων, την επόμενη μέρα από το τραγικό συμβάν πραγματοποίησε συγκέντρωση των εργαζομένων στον χώρο του εργοστασίου, για ενημέρωση, παρόλο που δεν υπήρχαν ακόμη ασφαλή στοιχεία για την μόλυνση της ατμόσφαιρας στο συγκεκριμένο σημείο, αν και οι εργαζόμενοι δεν δούλεψαν.

Υπάρχει τμήμα του εργοστασίου, που δεν έχει πληγεί από την φωτιά, για το οποίο δεν έχει δηλωθεί εάν θα λειτουργήσει και τι κινδύνους εγκυμονεί για τους εργαζόμενους αφού βρίσκεται στον χώρο της βιομηχανικής μονάδας, που ήταν στο επίκεντρο του βιομηχανικού ατυχήματος.

Επίσης σε δημοσιεύματα των τοπικών ΜΜΕ, γίνεται λόγος ότι οι εργαζόμενοι της SUNLIGHT θα χρησιμοποιηθούν για τον καθαρισμό του εργοστασίου και την αποκατάσταση της μονάδας που κάηκε. Είναι απαράδεκτο και επικίνδυνο να εμπλακούν οι εργαζόμενοι σε μια τέτοια διαδικασία, χωρίς τεχνικές γνώσεις, εξοπλισμό κι επαγγελματική εμπειρία. Άμεσα θα πρέπει η εταιρία να προσλάβει εξειδικευμένο συνεργείο για τον καθαρισμό και την αποκατάσταση των ζημιών των εγκαταστάσεων.

Σημαντικό ζήτημα για το οποίο δεν πρέπει να υπάρχει κανείς εφησυχασμός είναι το ζήτημα  της διασφάλισης των θέσεων εργασίας όλων των εργαζομένων της SUNLIGHT χωρίς βλαπτική μεταβολή και η μισθοδοσία τους όλο αυτό το διάστημα να καταβάλλεται ανελλιπώς. Πέρα από τις εξαγγελίες της εταιρείας το εργατικό κίνημα της περιοχής πρέπει να είναι σε αγωνιστική επαγρύπνηση για το ζήτημα. Δεν μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη στις  εξαγγελίες μιας επιχείρησης που μείωσε μισθούς το 2012 στο όνομα της κρίσης αλλά όταν ήρθε η «ανάπτυξη» και η μεγάλη κερδοφορία οι μισθοί δεν επανήλθαν, αντίθετα κυριάρχησε η πλήρης εντατικοποίηση της δουλειάς.

Πρέπει το ΕΚΞ, να έχει επικεντρωμένη την προσοχή του, και να γίνουν άμεσες παρεμβάσεις με πίεση προς την εταιρία, ως προς τις εργασιακές σχέσεις, την εξασφάλιση αυτών χωρίς καμία μεταβολή. Να παρακολουθούμε συνεχώς την πορεία των εργασιών, ώστε οι εργαζόμενοι να μην εκτεθούν σε περαιτέρω κινδύνους με την συμμετοχή τους στον καθαρισμό του εργοστασίου.

Επίσης με ευθύνη της κυβέρνησης είναι επιβεβλημένη η παρέμβαση του ΚΕΠΕΚ (Κέντρο Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου) στον χώρο της SUNLIGHT, είναι ζήτημα η λειτουργία μεγάλης χημικής βιομηχανίας όπως η SUN LIGHT, κοντά σε κατοικημένη περιοχή όπως και σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις, που στο μέλλον δεν μπορεί ν’ αποκλειστεί ένα Βιομηχανικό Ατύχημα Μεγάλης Έκτασης (ΒΑΜΕ).  Στην πρόσφατη πυρκαγιά στην sunlight, πρέπει να διερευνηθεί εάν υπήρχαν σοβαρές ελλείψεις, σε θέματα πυρασφάλειας και πρόληψης βιομηχανικού ατυχήματος, αλλά να εξασφαλιστεί από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους, επιθεώρηση εργασίας, πυροσβεστική, ώστε ν’ αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά. Να εξετάσει δηλαδή εάν και σε ποιο βαθμό τηρούνταν οι συνθήκες υγιεινής κι ασφάλειας, εάν είχαν παρθεί όλα τα ασφαλή και απαραίτητα μέτρα για την αντιπυρική προστασία, όπως αντιπυρικές πόρτες, σύστημα πυρόσβεσης, πώς και γιατί λειτουργούσε το εργοστάσιο την Πρωτομαγιά και με τι προσωπικό και τεχνικό ασφαλείας. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν υπό την παρακολούθηση του ΕΚΞ.

Να απαιτήσουμε σαν ΕΚΞ να καταρτιστεί Σχέδιο Αντιμετώπισης Τεχνολογικού Ατυχήματος Μεγάλης Έκτασης (ΣΑΤΑΜΕ) για την περιοχή. Ενώ με ευθύνη της αντιπεριφέρειας και την πίεση του ΕΚΞ πρέπει σε όλες τις βιομηχανίες του Νομού να προχωρήσουν σε ασκήσεις ετοιμότητας σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Όλα τα παραπάνω τα κρίνουμε απαραίτητα για την αποφυγή στο μέλλον μεγαλύτερου βιομηχανικού ατυχήματος στην βιομηχανία της SUNLIGHT και σε οποιαδήποτε βιομηχανία του Νομού, που μπορεί σήμερα να μην προκάλεσε μεγάλη επιβάρυνση του περιβάλλοντος, αλλά πρέπει να παρθούν όλα τα αναγκαία μέτρα πρόληψης και προστασίας σε όλες τις βιομηχανίες του Νομού Ξάνθης.

Οι απαντήσεις της Πυροσβεστικής πως η εταιρεία δεν είχε πρόσθετα μέτρα πυρασφάλειας (διαμερισματοποίηση, αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης, κτλ) σε μια επιχείρηση που χρησιμοποιούσε επικίνδυνα υλικά γιατί δεν προβλεπόταν από την άδεια λειτουργίας αναδεικνύουν τις κρατικές ευθύνες που για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων παίζουν με τις ζωές των εργαζομένων, τη δημόσιο υγεία, το περιβάλλον.

Είναι αναγκαίο σήμερα το εργατικό κίνημα του Νομού μας να διεκδικήσει τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, ώστε να μην αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι πλευρές της σημερινής αρνητικής κατάστασης οι οποίες είναι:

  • Η παραβίαση των κανονισμών ασφάλειας και πυρασφάλειας από τους εργοδότες γιατί τα μέτρα κοστίζουν.
  • Η απουσία ελέγχων από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους ή η προσπάθεια μετατόπισης των εργοδοτικών ευθυνών στις πλάτες των εργαζομένων και των τεχνικών Ασφάλειας στην περίπτωση ατυχήματος.
  • Η ανεπάρκεια υποδομών και προσωπικού για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και ατυχημάτων μεγάλης έκτασης.
  • Το ελλιπές θεσμικό πλαίσιο για τέτοια συμβάντα σε επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν επικίνδυνα υλικά.