Με έκτακτες συνεδριάσεις στα δημοτικά συμβούλιο καθώς και σε αυτό της Περιφέρειας ΑΜΘ, οι Δήμοι αναμένεται να τοποθετηθούν για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που προωθεί τις αλλαγές του Κλεισθένη και την απλή αναλογική στους Δήμους.

Στο Δήμο Ξάνθης, το Συμβούλιο συνεδριάζει την Τρίτη ενώ στην Περιφέρεια ΑΜΘ την Τετάρτη.

Ειδικότερα στην Περιφέρεια ΑΜΘ, η παράταξη Κοινωνική Συμμαχία του Φώτη Καραλίδη, μετά το θόρυβο της προηγούμενης συνεδρίαση επαναφέρει το θέμα του ψηφίσματος και ζητά τη συζήτησή του από το σώμα.