????????????????

Στο πλαίσιο κοινωνικής προσφοράς του Δ΄ Σ. Στρατού, πραγματοποιήθηκαν δωρεάν υγειονομικές εξετάσεις κατοίκων και μαθητών, σε διάφορα ιατρικά κέντρα και σχολεία της ΠΕ του Σ. Στρατού, κατά τον μήνα Απρίλιο. Συνεχίζονται οι δωρεάν υγειονομικές εξετάσεις και για τον μήνα Μάιο, όπως στον παρακάτω πίνακα:

 

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
1  

7 Μαϊ 18

 

 

Κέντρο Στήριξης ΡΟΜΑ και Ευπαθών Ομάδων Δροσερού

 

ΙΑΕ (Ιατρός Άνευ Ειδικότητας)

 

2  

14 Μαϊ 18

 

 

Κέντρο Στήριξης ΡΟΜΑ και Ευπαθών Ομάδων Δροσερού

 

Καρδιολόγος

 

3  

31 Μαϊ 18

 

 

ΚΥ Σταυρούπολης

 

Παθολογική

ομάδα

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ
4  

10 Μαϊ 18

 

 

ΚΥ Εχίνου

Παθολογική

ομάδα

ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ
5 17 Μαϊ 18  

Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο χ. Μυρτίσκη

ΙΑΕ (Ιατρός Άνευ Ειδικότητας) και Οδοντίατρος
6 30 Μαϊ 18 Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο χ. Άνω Βυρσίνη ΙΑΕ (Ιατρός Άνευ Ειδικότητας) και Οδοντίατρος
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
7 3 Μαϊ 18 χ. Φυλάκιο ΙΑΕ (Ιατρός Άνευ Ειδικότητας)
8 3 Μαϊ 18 χ. Πετρωτά ΙΑΕ (Ιατρός Άνευ Ειδικότητας)
9 9 Μαϊ 18 χ. Πεντάλοφος ΙΑΕ (Ιατρός Άνευ Ειδικότητας)
10 16 Μαϊ 18 χ. Μηλέα ΙΑΕ (Ιατρός Άνευ Ειδικότητας)
11 31 Μαϊ 18 χ. Σάκκος ΙΑΕ (Ιατρός Άνευ Ειδικότητας)
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
12 8 Μαϊ 18 χ. Πέπλο ΙΑΕ (Ιατρός Άνευ Ειδικότητας) και ΩΡΛ
13 17 Μαϊ 18 Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο του χ. Μάκρης Πνευμονολόγος
14 19 Μαϊ 18 χ. Τυχερό

(ΚΑΠΗ ΤΥΧΕΡΟΥ)

ΙΑΕ (Ιατρός Άνευ Ειδικότητας)
15 24 Μαϊ 18 χ. Τυχερό ΙΑΕ (Ιατρός Άνευ Ειδικότητας) και ΩΡΛ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΔ/ΧΟΥ
16 10 Μαϊ 18 χ. Βρυσικά ΙΑΕ (Ιατρός Άνευ Ειδικότητας)
17 10 Μαϊ 18 Προληπτική εξέταση των οικογενειών των Εθνοφυλάκων της ΠΕ της XVI M/K MΠ και των κατοίκων στα χωριά Λαγό, Θυρέα, Ελληνοχώρι, Καρωτής και Μάνη ΙΑΕ (Ιατρός Άνευ Ειδικότητας)
18 14 Μαϊ 18 Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Διδ/χου ΙΑΕ (Ιατρός Άνευ Ειδικότητας)
19 31 Μαϊ 18 Προληπτική εξέταση των οικογενειών των Εθνοφυλάκων της ΠΕ της XVI M/K MΠ και των κατοίκων στα χωριά Ισαάκιο, Πραγγί, Πετράδες, Πύθιο, Ρήγιο και Ασημένιο ΙΑΕ (Ιατρός Άνευ Ειδικότητας)
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
20 10 Μαϊ 18 χ. Λαγυνά ΙΑΕ (Ιατρός Άνευ Ειδικότητας) και Οδοντίατρος
21 17 Μαϊ 18 χ. Αγριανή ΙΑΕ (Ιατρός Άνευ Ειδικότητας)
22 14 Μαϊ 18  

χ. Μεγάου Δερείου  και Γέρικου

ΙΑΕ (Ιατρός Άνευ Ειδικότητας)
23 17 Μαϊ 18 χ. Λευκίμη ΙΑΕ (Ιατρός Άνευ Ειδικότητας) και Οδοντίατρος
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΕΡΩΝ
24

 

3 Μαϊ 18  

χ. Μελία

ΙΑΕ (Ιατρός Άνευ Ειδικότητας)
25 10 Μαϊ 18  

χ. Ιτέα

ΙΑΕ (Ιατρός Άνευ Ειδικότητας)
26 17 Μαϊ 18  

χ. Μελία

ΙΑΕ (Ιατρός Άνευ Ειδικότητας)
27 25 Μαϊ 18  

 

χ. Ιτέα

 

 

ΙΑΕ (Ιατρός Άνευ Ειδικότητας)

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
28 25 Μαϊ 18 Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Κομοτηνης Οδοντίατρος
????????????????