Συνέντευξη τύπου για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπωνατμοσφαιρικών ρύπων από το  Καθηγητή του Εργαστηρίου ατμοσφαιρικής ρύπανσης του ΔΠΘ.

Όπως αναφέρει σχετική πρόσκληση από την ΠΕ Ξάνθης , το Σάββατο 05/0/2018 και ώρα 11 πμ θα πραγματοποιηθεί Συνέντευξη Τύπου στην αίθουσα συσκέψεων της Π.Ε Ξάνθης.
Κατά την συνέντευξη θα παρουσιασθούν τα αποτελέσματα των μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων και τις πιθανές επιπτώσεις στο περιβάλλον από την καταστροφική πυρκαγιά στο εργοστάσιο Sunlight, από τον αρμόδιο Καθηγητή του εργαστηρίου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης του ΔΠΘ κ. Σπύρο Ραψομανίκη.

Από τον αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ξάνθης Κ. Ζαγναφέρη καλούνται:

● Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
● Περιφερειακοί Σύμβουλοι Π.Ε. Ξάνθης
● Δήμαρχος Ξάνθης
● Δήμαρχος Τοπείρου
● Πυροσβεστική Υπηρεσία Ξάνθης
● Αστυνομική Διεύθυνση Ξάνθης
● Δ΄ Σώμα Στρατού
● Δ.A.O.K. Π.Ε. Ξάνθης
● Δ.Υγείας Π.Ε. Ξάνθης
● Τμήμα Περιβάλλοντος Π.Ε. Ξάνθης
● Μ.Μ.Ε.