Το Μουσικό Σχολείο Ξάνθης ενημερώνει τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών της ΣΤ΄ τάξης των Δημοτικών Σχολείων ότι, στην Α΄ τάξη των Μουσικών Γυμνασίων εγγράφονται όσοι επιτύχουν σε εξετάσεις που διενεργούνται για την επιλογή μαθητών.

Για την εισαγωγή μαθητών στα Μουσικά Σχολεία (Γυμνάσια) για το σχολικό έτος 2018-2019, οι γονείς-κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής, στο Γραφείο της Δ/νσης του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης, από τις 2 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου 2018.

Το έντυπο της αίτησης μπορούν οι γονείς – κηδεμόνες να το προμηθεύονται από το Μουσικό
Σχολείο Ξάνθης και την Ιστοσελίδα του  καθώς επίσης και από το Δημοτικό Σχολείο φοίτησης του παιδιού τους.